Počas tohto týždňa bol do druhého čítania posunutý návrh novely Trestného zákona, ktorý rozširuje popis extrémizmu a jeho podpory. Rozšírenie tohto zákona môže postihovať aj to, čo je dnes legálny prejav.

Ide o novelu, ktorú do pléna pod číslom parlamentnej tlače 865 predložila ministerka Žitňanská.

Návrh bol predložený ako „transpozícia smerníc Európskeho parlamentu a rady,“ čo znamená, že Slovensko je podľa Lisabonskej zmluvy povinné zapracovať to, čo prijmú v Bruseli do našej legislatívy. Okrem toho sa však „v spolupráci s dotknutými štátnymi orgánmi, Generálnou prokuratúrou a ministerstvom vnútra“ na základe výsledkov „odbornej diskusie expertov týchto orgánov“ upravujú aj niektoré definície rozširuje sa dosah Trestného zákona.

Konkrétne ide o rozšírenie § 419 o položku b „Niektoré formy účasti na terorizme“ a § 419c „Financovanie terorizmu„.

Položka b v bode 1 totiž hovorí

(1) Kto verejne podnecuje na spáchanie niektorého z trestných činov terorizmu alebo verejne schvaľuje niektorý z trestných činov terorizmu, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až desať rokov.

Položka c v bode 1 a 2 totiž hovorí

(1) Kto sám alebo prostredníctvom iného zhromažďuje alebo poskytuje priamo alebo nepriamo veci, finančné prostriedky alebo iné prostriedky pre páchateľa terorizmu, pre teroristickú skupinu, jej člena, alebo na spáchanie niektorého z trestných činov terorizmu alebo zhromažďuje veci, finančné prostriedky alebo iné prostriedky v úmysle, aby ich bolo možné takto použiť, alebo s vedomím, že na taký účel môžu byť použité, potrestá sa odňatím slobody na päť rokov až pätnásť rokov.

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto sám alebo prostredníctvom iného poskytne veci, finančné prostriedky alebo iné prostriedky blízkej osobe toho, kto sa podieľa alebo podieľal na príprave, pokuse alebo na spáchaní niektorého z trestných činov terorizmu, za to, že sa na takom konaní podieľa alebo podieľal.

Prepokladajme, že novela Trestného zákona by bola schválená už pred troma rokmi. Denník SME reportoval o vyhodení do vzduchu stožiarov elektrického vedenia na Krym.  Zničenie elektrického vedenia je podľa paragrafu 419 odstavec c definične teroristickým útokom

(1) Kto v úmysle poškodiť ústavné zriadenie alebo obranyschopnosť štátu, narušiť alebo zničiť základnú politickú, hospodársku alebo spoločenskú štruktúru štátu alebo medzinárodnej organizácie, závažným spôsobom zastrašiť obyvateľstvo alebo donútiť vládu štátu alebo iný orgán verejnej moci alebo medzinárodnej organizácie, aby niečo konala, opomenula alebo strpela

c) naruší, znefunkční alebo preruší dodávku vody, elektrickej energie alebo iného základného prírodného zdroja s cieľom vydať ľudí do nebezpečenstva smrti alebo ťažkej ujmy na zdraví alebo cudzí majetok do nebezpečenstva škody veľkého rozsahu, alebo takýmto konaním hrozí,

potrestá sa odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie

Denník SME popísal v článku „Ukrajina čiastočne obnovila dodávky elektriny na Krym“ z 8.12.2015 zničenie liniek vysokého napätie na Krym. Tým bol bol ohrozený život stoviek tisíc ľudí a spôsobené obrovské škody. Účastníci tohto činu boli jednoznačne teroristi. Denník SME ich opisuje ako:

  • prívrženci energetickej blokády,
  • krymskotatárski aktivisti,
  • lídri v Rusku nezaregistrovanej organizácie „Medžlis krymskotatárskeho národa“ a jej vodca Mustafa Džemilev, poslanec ukrajinského parlamentu.

V celom článku ani raz nebolo použité slovo terorizmus, teroristický útok apod. Denník SME by sa tým dopustil schvaľovanie trestného činu terorizmu, čo je forma účasti na terorizme. Podľa uvedenej novely je za tento čin trestná sadzba tri až desať rokov.

Dôvodom je evidentne to, že denník SME je naladený extrémne protirusky. Potom každý, kto vykoná akúkoľvek, hoci aj trestnú, činnosť je maximálne aktivista. Terorizmus v takomto prípade redaktori denníka zo slovníka škrtajú

Podobne sa budú dopúšťať trestného činu schvaľovania terorizmu aj tí, ktorí budú podporovať tzv. umiernenú opozíciu v Sýrii. Napríklad tzv. humanitárna organizácia Biele prilby bola podpísaná pod vyhrážkou, že zničí zdroje vody pre niekoľkomiliónovú aglomeráciu hlavného mesta Sýrie Damasc

 

 

Tu je zväčšenina obrázka s logom Bielych prilieb

Tým sa definične dopustili teroristického útoku v rovnakej kategórii ako spomínaní ukrajinskí „aktivisti“ a sú teda teroristickou organizáciou.

Opäť denník SME v článku „Zakladal Biele helmy: Vybrali sme si smrť, zabíjať sme nechceli“ popisuje Biele prilby ako chvályhodnú organizáciu. Ktorá si zaslúži podporu. Inými slovami opäť trestná sadzba pre SME 3-10 rokov.

Aj v tomto prípade je ideologická orientácia denníka SME na príčine účelovej slepote. Nemajú radi vládu Bashar al-Assada a naviac na jeho strane je Rusko. Krajina pre ktorú majú v denníku len výraz opovrhnutia. Je viac ako zrejmé, že každý, kto sa postaví na stranu boja proti „imanentnému zlu,“ ako ho chápe denník SME, musí byť dobrý. A je jedno, že podrezáva deti, upaľuje ľudí, mučí a popravuje nepriateľov, či zabíja nevinných chemickými látkami v inscenovaných propagandistických videách. To sú len vedľajšie prejavy inak chvályhodnej horlivosti.

Rovnako aj finančná podpora podobných hnutí, organizácií a skupín je podľa novej úpravy trestným činom. V šedej zóne sú potom organizácie ako Človek v ohrození či Magna, ktoré pôsobia na územia teroristických skupín a zbierajú financie na „humanitárnu činnosť„. Zatiaľ nie je preukázané, že by priamo podporovali, alebo dokonca organizovali teroristické skupiny. Faktom je, že niektorí jednotlivci z organizácie Človek v ohrození už boli napr. v Rusku za podozrenie z podpory terorizmu vyhostení.

Zákon nemá spätnú účinnosť, takže denník SME sa trestného činu nedopustil. Podľa novely si však budú musieť redaktori dávať pozor. Teroristi sú totiž teroristami stále – tak v minulosti ako aj dnes a v budúcnosti. Ak budú naši aktivisti schvaľovať trestné činy teroristov u nás alebo vo svete, bude na nich zákon pamätať.