Agentúra AP informovala, že Trump získal obrovské víťazstvo. Podľa rozhodnutia je prezidentskou kompetenciou určovať zdroje ohrozenia a prijať opatrenia aj poli migrácie.

Rozhodnutie súdu bolo tesné 5:4, keď rozhodol hlas posledne nominovaného sudcu Neil Gorsucha.

Hlavný spravodajca John Roberts napísal, že išlo o väčšinový názor piatich konzervatívnych sudcov, vrátane kandidáta Trumpa Neila Gorsucha.

Roberts napísal, že prezidenti majú značnú moc regulovať prisťahovalectvo. Takisto odmietol námietky vyzývateľov na protimoslimskú zaujatosť.

Téme sa ďalej budeme venovať