Milan Mazurek už nie je poslanec.

Člen ĽSNS, známy svojou zápalistou rétorikou bol právoplatne odsúdený Najvyšším súdom. Podľa zákona stráca poslanecký mandát.

Milan Mazurek vystúpil v Radiu Frontinus, kde sa podľa súdu previnil voči zákonu. Kritizoval „asociálov“ a jeho slovník vyhodnotil súd ako rasistický.

Výsledným trestom je pokuta 10tisíc eur. Po jej zaplatení dôjde k zahladeniu trestu a môže sa opäť uchádzať o post poslanca.

Rádio Frontinus za rozhovor dostalo od licenčnej Rady pre vysielanie a retransmisiu pokutu vo výške 15-tisíc eur.

http://www.teraz.sk/slovensko/poslanca-za-lsns-milana-mazureka-odsud/416355-clanok.html