Ak niekto čakal, že slabý výkon obžaloby plus dobrý výkon obhajoby, ako aj  samotného Milana Mazureka, zvráti odsúdenie, ten prežil sklamanie.

Prakticky okamžite po skončení záverečnej reči Milana Mazureka padol rozsudok, ktorý potvrdil pôvodný trestný rozkaz. Pokiaľ Milan Mazurek nezaplatí trest 5000 €, čaká ho 6 mesiacov väzenia.

To, že rozsudok padol takmer okamžite, rozladilo časť verejnosti prítomnej v súdnej sieni. Tá očakávala, že súd nejakú chvíľu bude zvažovať to, čo bolo povedané v záverečných vystúpeniach.

Akceptácia trestu by pre Milana Mazureka zároveň znamenala stratu poslaneckého mandátu, Voči rozsudku sa odvolal tak Milan Mazurek ako aj prokurátor.

Odsúdenie Milana Mazureka za kritiku výstavby bytov pre tzv. segregované komunity je odrazom hlbokých problémov v slovenskej spoločnosti, ktoré rozsudky súdov naozaj nevyriešia. Súdy tohto typu sa vždy nejakým spôsobom zákonite musia dotknúť základnej demokratickej hodnoty – slobody slova.

Podľa Hospodárskych novín bol Milan Mazurek odsúdený za tieto slová:

„150 miliónov eur sa použije iba na domy z týchto cigánskych osád, ľudí, ktorí pre náš národ, pre náš štátny rozpočet, pre našu kultúru neurobili nič, práve naopak, rozhodli sa žiť týmto asociálnym spôsobom života a vyciciavať náš sociálny systém,“

Milana Mazureka čaká pojednávanie na Najvyššom súde a my všetci stojíme pred otázkou, ako to bude ďalej s demokraciou na našom Slovensku.