MUDr. Jozefa Kuntscherová vo svojom komentári upozorňuje na skutočnosť, že spôsob prevádzkovania tradičnej čínskej medicíny vo FN v Hradec Králové svedčí o politickom a obchodnom projekte, ktorý je súčasne aj určitým druhom podvodu páchaným na pacientoch, píše na MEDICAL TRIBUNE.

V relácii Reportéri ČT som dňa 13. 3. t.r. videla reportáž o prevádzkovaní tzv. tradičnej čínskej medicíny (TČM) vo Fakultnej nemocnici v Hradci Králové a o plánoch na výstavbu kliniky TČM na pozemku tohto zdravotníckeho zariadenia.

Odporúčam odbornej verejnosti a všetkým záujemcom o túto problematiku zoznámiť sa s touto reportážou (Akupunktúra za štátne peniaze, pozn. Red.) Prináša dôkazy o tom, že tvrdenie o výskume TČM je zavádzajúce.

Pokiaľ by malo ísť skutočne o výskum akupunktúry a čínskej bylinnej liečby, tak by stačilo ponúknuť rovnako výhodné podmienky, aké má hradecké pracovisko TČM (len na plat každého, tu pôsobiaceho čínskeho liečiteľa prispieva česká strana 80 000 Sk mesačne, čo je samo o sebe “ fackou „do tváre každého slovenského lekára) naším neurologickým klinikám, fyziologickým a farmakologickým ústavom a pracoviskám akadémie vied.

Tie by sa takéhoto výskumu za použitia moderných funkčných zobrazovacích metód činnosti mozgu iste úspešne zhostili.

Ukázalo by sa zrejme, že pri akupunktúre vzniká ohnisko dominantného podráždenie v mozgu (v Pavlovova poňatí) a v dôsledku toho inhibícia oblastí iných. Určitý stupeň tlmenia bolesti týmto mechanizmom je možný práve tak, ako aj inými podnetmi vyvolávajúcimi dominantné podráždenie (pozri napr. Nevnímání bolesti v stave intenzívne emócie a pod.)

Západná medicína akupunktúru skúmala a skúma. Bohatá literatúra je k dispozícii. Špecifické pôsobenia sa preukázať nepodarilo.

Tak ako sa TČM prevádzkuje vo Fakultnej nemocnici v Hradci Králové i ďalšie plány v tomto smere svedčia o projekte politickom a obchodným a o svojho druhu podvodu páchanom na našich pacientoch.