Prezident Francúzska Emmanuel Macron odhalil „matku všetkých reforiem“ pri prepracovaní pracovnej legislatívy. Reformy na trhu práce sú najťažšie, najdôležitejšie a najviac odmietané z balíka, ktoré súčasný prezident prisľúbil v kampani

Agentúra Reuters k tomu vydala zaujímavý komentár

Reformy

Francúzsky prezident Emmanuel Macron pri prejave v Elyzejskom Paláci Paríži vo Francúzsku 29. augusta 2017.
Yoan Valat / Pool

Pôvodný nadpis hovoril skutočne o „matke“ všetkých reforiem, zmenený nadpis je už konzervatívnejší – „Francúzska reforma práce obmedzuje odmeny, poskytuje firmám flexibilitu„. Rovnako sa zmenil aj obsah.

Francúzska vláda vo štvrtok odhalila veľmi očakávaný plán reformy práce.

Reforma je prvý veľký politický krok prezidenta Emmanuela Macrona po jeho voľbách v máji. Doma aj v zahraničí je považovaná za prvý a kľúčový test jeho plánov reformy druhej najväčšej ekonomiky eurozóny.

Vláda oznámila, že obmedzí prehnané vyplácanie odstupného pri výpovedi a poskytne spoločnostiam väčšiu flexibilitu na prispôsobenie miezd a pracovného času podmienkam na trhu v reforme práce. Francúzska najväčšia únia povedala, že návrh je sklamaním.

Po desaťročia sa vlády ľavice a pravice snažili reformovať prísne pravidlá zamestnávania vo Francúzsku, ale vždy ich rozriedili tvárou v tvár uličným protestom.

V dokumente prezentujúcej reformu, vláda uviedla, že umožní prispôsobiť pracovný čas, odmeňovanie a mobilitu pracoviska podmienkam na trhu založených na dohodách medzi zamestnávateľmi a pracovníkmi dosiahnutých jednoduchou väčšinou (čiže už nie s celoštátnou centrálou).

Cieľom je uľahčiť zamestnávanie a prepúšťanie pracovníkov aby sa znížila tvrdošijne odolávajúca vysoká nezamestnanosť. Preto sa obmedzí výplata dostupného, povolia vyjednávania na pracovisku a rozšíri zoznam problémov, ktoré môžu šéfovia diskutovať priamo so svojimi zamestnancami.

Odškodnenie pracovníkov za prepustenie, ktoré je považované za nespravodlivé a skončí na pracovnom súde bude limitované na trojmesačnú mzdu za dva roky v spoločnosti, pričom výška bude postupne stúpať v závislosti od toho, ako dlho bol pracovník vo firme, uviedli odbory.

Normálne odstupné by sa však zvýšilo z 20% mzdy za každý rok v spoločnosti na 25%, uviedol Liberation.

Po prvej veľkej reforme od májového Macronovho zvolenia, ktorú zahájil na základe  svojho sľubu rozhýbať spomaľujúcu sa ekonomiku, budú v nasledujúcich mesiacoch nasledovať ďalšie náročné návrhy vrátane sprísnenia dávok v nezamestnanosti, dôchodkovej reformy a verejných financií.

Vlády všetkých politických odtieňov sa už desaťročia pokúšajú prepracovať zložitý Zákonník práce vo Francúzsku, ktorý sa dnes nafúkol na 3 000 stránok. Každý pokus však zlyhal po tom, ako do ulíc vyšli davy protestujúcich.

Toto je matka všetkých reforiem; sme si toho dobre vedomí,“ povedal minister financií Bruno Le Maire vo francúzskej Federácii hlavných zamestnávateľov.

Prieskumy verejnej mienky naznačujú zmiešaný obraz názorov voličov.

Podľa prieskumov Elabe, zatiaľ čo 60% ľudí sa obáva celkovej reformy, pri zvažovaní konkrétnych opatrení sa asi 61% zhodne domnieva, že šéfovia by mali mať možnosť podať ponuky na vyjednávanie vo svojej firme. Viac ako 50 percent podporuje flexibilnejšie krátkodobé dohody o práci.

Najnepopulárnejšie je kľúčové opatrenie, ktoré obmedzuje náhradu za neoprávnené prepustenie. Šesťdesiatdeväť percent respondentov je proti tomu.

Pred návrhom reformy vláda konzultovala celé týždne s odborovými zväzmi a proti bol len najtvrdší, ale zato druhý najväčší odborový zväz v krajine CGT, ktorý hneď na začiatku povedal, že bude protestovať na demonštrácii, ktorá sa bude konať 12. septembra.

CFDT je ​​sklamaná„, vyhlásil líder odborov Laurent Berger novinárom po stretnutí s vládou, ale dodal: „Obsadenie ulíc nie je jediným spôsobom aktivít pre odbory.

Reforma Zákonníka práce, ktorú Macron sľúbil počas volebnej kampane, sa odhalila v čase, keď 39-ročný prezident trpí prudkým poklesom popularity.

Skoré oznámenia o politike, vrátane prepracovania dane z majetku a škrty v pomoci na bývanie, odvrátili veľkú časť voličov, ktorí cítia, že Macronova politika uprednostňuje bohatých.

Predstavitelia vlády však uviedli, že podľa ich mienky je vláda oprávnená presadzovať reformu aj napriek protestom, pretože plány reformy boli v Macronovom programe, na základe ktorého bol zvolený za prezidenta.

Reformy nie sú žiadnym prekvapením

Nikoho sme neprekvapili,“ uviedol zdroj z okolia Macrona pre agentúru Reuters a dodal, že to bolo odlišné od predchodcu Macrona, socialistu Francois Hollande, ktorý dva roky po svojom zvolení urobil neočakávaný obrat smerom k veľkému biznisu.

V každom prípade zákonodarcovia už dali vláde súhlas, aby prijali opatrenia vyhláškou bez toho, aby ich predložili parlamentu.

V rozhovore s týždenníkom Le Point Macron trval na tom, že bude dodržiavať svoj plán reformy Zákonníka práce a „hlboko premení hospodárstvo, spoločnosť a politickú krajinu„, pričom tvrdí, že odpor voči reformám prichádza zo „starých strán, starých politikov a ich spojencov.

Federácia zamestnávateľov vo Francúzsku uviedla, že reforma práce buď Macrona vynesie na vrchol, alebo mu zlomí krk.

Zatiaľ čo druhý najväčší zväz v krajine, CGT, oznámil celoštátne protesty na 12. septembra, tretí najväčší zväz, Force Ouvriere, v stredu neočakávane povedal, že sa jej časť reformy páči a nepôjde v ten deň do ulíc, čo bude prospešné pre vládu.

Krajná ľavica Nepodajní, zo strany Jean-Luc Melenchona naplánovala ďalší deň protestov na 23. septembra.

Reformu považujú francúzski predstavitelia za nevyhnutnú kvôli uistenie partnerov z eurozóny – a predovšetkým Nemecka -, že Paríž má vážny záujem na oživení svojej ekonomiky, čo by podľa nich mohlo pomôcť presvedčiť Berlín, aby súhlasil s francúzskymi plánmi na rozpočet eurozóny.

Nemecký minister zahraničných vecí Sigmar Gabriel v stredu počas návštevy v Paríži povedal, že na neho „zapôsobil“ Macronov plán reformy Zákonníka práce. „Som si istý, že vám to pomôže pri dosiahnutí ekonomického a sociálneho pokroku,“ povedal novinárom.


Pôvodná verzia článku:

France’s Macron unveils ‚mother of all reforms‘ to overhaul labor rules

PARIS (Reuters) – The French government unveils on Thursday a highly anticipated labor reform plan seen at home and abroad as a crucial test of new President Emmanuel Macron’s reform mettle.

Aimed at making it easier to hire and fire workers in order to fight stubbornly high unemployment, it will cap dismissal awards, allow workplace referendums and extend the list of issues bosses can negotiate directly with their staff.

The first major reform since Macron was elected in May on a pledge to shake up a sluggish economy, the plan is set to be followed by further difficult bills in the next months, including on pensions, unemployment benefits and public finances.

Governments of all political stripes have for decades tried to overhaul complex labor rules in France, where the labor code now runs more than 3,000 pages. But they have eventually watered down plans in the face of street protests.

“This is the mother of all reforms; we’re well aware of that,” Finance Minister Bruno Le Maire told France’s main employers’ federation on Wednesday.

Opinion polls paint a mixed picture of voters’ views.

While 60 percent are worried by the upcoming reform overall, when looking at specific measures, some 61 percent agree that bosses should be able to put deals to a referendum in their firm. Just over 50 percent back making short-term work contract rules more flexible, according to an Elabe poll.

However one key measure, capping compensations for unfair dismissal, is deeply unpopular. Sixty-two percent of those surveyed are opposed to it.

The labor reform, which was announced by Macron during his election campaign, will be unveiled at a time when the 39-year-old president has suffered a steep drop in popularity ratings.

Early policy announcements including an overhaul of the wealth tax and cuts to housing assistance have left a swathe of voters feeling Macron’s policies favor the rich, pollsters say.

But officials said the government feels entitled to push ahead with the reform even if protests arise because the plan was in his presidential manifesto.

NO SURPRISES

“We didn’t take anybody by surprise,” a source close to Macron told Reuters, adding this was different from Macron’s predecessor, the Socialist Francois Hollande, who made an unexpected pro-business switch two years into his mandate.

In any case, lawmakers have already given their okay to the government to adopt the measures by decree without submitting them to parliament.

In an interview with weekly magazine Le Point, Macron insisted he would stick to his labor reform plan and would “profoundly transform the economy, society and the political landscape,” saying opposition to this came from “old parties, old politicians, and their allies.”

France’s employers’ federation said the labor reform would make or break the Macron presidency.

While the country’s second-largest union, the CGT, has announced nation-wide protests on Sept. 12, the third-largest union, Force Ouvriere, unexpectedly said on Wednesday that it liked part of the reform and would not take to the streets that day, in a relief to the government.

The far-left France Unbowed party of Jean-Luc Melenchon has planned another day of protests on Sept. 23.

The reform is seen by French officials as essential to reassure their euro zone partners – and chiefly Germany – that Paris is serious about reviving its economy, which they hope could then help convince Berlin to agree to French plans for a euro zone budget.

German Foreign Minister Sigmar Gabriel said on Wednesday during a visit to Paris that he was “impressed” by Macron’s labor reform plan. “I am certain this will help you get stringer economically and socially,” he told reporters.