Napätie vo vzťahu voči prisťahovalcom vzrastá: 65% Francúzov je presvedčených, že „je v krajine príliš veľa cudzincov“.

Rozdelenie týchto odpovedí medzi pravicu a ľavicu je zásadný: 95% priaznivcov Národného frontu zdieľa tento názor, republikáni (83% – nárast o 7% v priebehu jedného roka), PS (46%) a Macronova strana (46%). Podobne, sociálne rozdiely zostávajú jasne diskriminačné: 77% zamestnancov verí, že existuje príliš veľa cudzincov vo Francúzsku, proti 66% zamestnancov, 57% stredný manažment a 46% manažérov. Informuje le Monde.

Kritika migračnej politiky je väčšia u zamestnancov než medzi vedúcimi manažérmi a predstaviteľmi krajiny.

„Všeobecne platí, že prisťahovalci sa nijako nesnažia o integrácii vo Francúzsku,“ píše sa v článku, „hoci väčšina (54%) pripúšťa, že táto integrácia je pre prisťahovalcov obtiažna.“