Rakúsky denník Kronen Zeitung sa dostal k neverejnej správe, kde pracovníci úradov práce (AMS – Arbeitsmarktservice Österreich) popisovali svoje skúsenosti s migrantami a ľuďmi s pristahovaleckým pozadím.  Závery nie sú príliš potešujúce, aj keď šéf úradu hodnotí audit ako nekomplexný.

Strach z migračného násilia

Zamestnanci AMS sa sťažujú na závažné problémy pri starostlivosti o nezamestnaných, ktorých materčinou nie je nemčina – najhorší sú hlavne Čečenci a Afganci.

Podľa správy z interného auditu je hlavnou prekážkou pre úspešnú integráciu nedostatočná znalosť nemeckého jazyka ale aj náboženské a kultúrne dôvody. Avšak šéf AMS Johannes Kopf s tým nesúhlasí, podľa neho ide len o jednotlivé pozorovania zamestnancov AMS, ktoré sa nedajú aplikovať plošne.

Takmer 50-stranová správa z júna 2017 nebola v skutočnosti určená pre verejnosť. Je založená na prieskume v kanceláriách v Hornom Rakúsku, Salzburgu, Vorarlbergsku a Viedni. Autori správy skúmali, či dostávajú nezamestnaní migranti rovnaké služby ako rodení Rakúšania a či nie sú pri hľadaní zamestnania diskriminovaní. Nič také sa nakoniec nezistilo.

„Nebudeme slúžiť“

Hoci samotní migranti nie sú nijako diskriminovaní, ukázalo sa niečo iné. Pri niektorých skupinách neRakúšanov vznikajú obrovské problémy, zvlášť u Čečencov, ktorí majú sklony reagovať násilne oveľa častejšie než býva zvykom.

Mnohí úradníci uvádzali konkrétne prípady, že sa stali terčom násilia práve od príslušníkov týchto skupín, keď neboli spokojní s ponúkaným zamestnaním. Tvrdia, že majú strach im ponúknuť určité kurzy alebo ponuky práce.

Čečenci, Sýrčania a Afganci tvrdo odmietajú miesta v sociálnych profesiách alebo v priemysle verejného stravovania „pretože je pre nich neprijateľné niekoho obsluhovať,“ hovorí správa. „Všeobecne tiež platí, že moslimskí otcovia priamo bránia tomu, aby mohli ich manželky a dcéry chodiť do zamestnania či sa ďalej vzdelávať,“ cituje Kronen Zeitung priamo z neverejnej správy.

Report ďalej uvádza, že v Rakúsku tvoria príjemcovia podpory v nezamestnanosti s prisťahovaleckými koreňmi 42 % a vo Viedni je to dokonca 61%.

Dramatická situácia panuje aj v skupine mladých prisťahovalcov, ktorí vo svojej vekovej skupine tvoria 71% príjemcov podpory v nezamestnanosti.  Obzvlášť drastická situácia je v pobočke v John Street v štvrti Rudolfsheim-Fünfhaus: Tu dvaja z troch uchádzačov o zamestnanie majú migračné pozadie, alebo sú cudzinci.

Šéf AMS rozsah problému nepripúšťa

Vo vyhlásení vedúceho AMS Kopfa, ktoré je uvedené v audítorskej správe, sa zamestnancom AMS ponúka „interkultúrne porozumenie„. Mnohí pracovníci považujú za ťažké „rozlišovať medzi vnímaním a predsudkami„.

Zostáva otázkou, do akej miery bude môcť dôjsť k riešeniu problémov, ak si samotný šéf úradov Kopf odmieta pripustiť realitu a tvrdí, že išlo zo strany zamestnancov úradu len o „jednotlivé pozorovanie„. Na svojom Facebooku označil správu za „neúplnú a zavádzajúcu„.