Poslanci za stranu Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) Marian Kotleba, Milan Uhrík a Martin Beluský chcú meniť verejné obstarávanie. Do NR SR predložili novelu zákona, ktorou chcú umožniť verejným obstarávateľom znížiť predpokladanú hodnotu zákazky aj pod cenu určenú predbežným prieskumom trhu. Informuje aktualne.sk.

Prax podľa nich totiž ukázala, že v mnohých prípadoch je cena určená na základe predbežného prieskumu trhu z rôznych dôvodov umelo nadhodnotená a verejný obstarávateľ aj napriek evidentnému predraženiu nemá legislatívnu možnosť, ako vyhlásiť verejné obstarávanie s nižšou cenou. Predkladaná novela zákona zavádza možnosť zníženia predpokladanej hodnoty zákazky len v tých prípadoch, v ktorých znížením tejto hodnoty nepríde k zmene spôsobu obstarávania zákazky.

Podľa kotlebovcov mnohé firmy majú pri predbežnom prieskume trhu tendenciu umelo navyšovať cenu zákazky. Robia to z viacerých dôvodov. „Jednak preto, aby bolo následné verejné obstarávanie spustené s čo najvyššou počiatočnou cenou zákazky a taktiež preto, aby mohli vo verejnom obstarávaní svoju ponuku naoko znížiť,“ argumentujú predkladatelia, podľa ktorých pri mnohých súťažiach s obmedzenou množinou dodávateľov hrozí takisto riziko kartelových dohôd.

Praktické preukázanie týchto protizákonných dohôd je však veľmi náročné. „Firmy sa dokážu dohodnúť na subkontraktoch, rotácii zákaziek, nepredložení cenovej ponuky alebo odstúpení zo súťaže veľmi rafinovaným spôsobom. Verejní obstarávatelia sú proti týmto dohodám prakticky bezmocní už pri samotnom predbežnom prieskume trhu,“ uvádzajú poslanci ĽSNS. Možnosť znížiť evidentne predraženú predpokladanú hodnotu zákazky získanú na základe predbežného prieskumu trhu by podľa nich čiastočne eliminovali kartelové dohody firiem.