Neuveriteľné sa stalo skutkom. Medzičas bol zaradený do zoznamu „škodlivých“ webov. Pred vyše dvoma rokmi portál Medzičas oslovil otvoreným listom organizátorov stránky Konspiratori.sk.

Po oslovení „Nevážení členovia výboru“ a ich vymenovaní sa v liste píše

Prosíme o zaradenie portálu Medzičas na vaše stránky. V diskusiách SME ste nás aj tak zakázali uvádzať, čiže v cenzúrnom zozname už sme dávno.

Normalizačné praktiky, ktoré takýmto spôsobom verejne prezentujete, svedčia len o tom, že ste sa dali na dráhu nedemokratickej súťaže a potláčania slobody. Uráža nás, keď tam nie sme. Sloboda a slobodné zverejňovanie informácií, ktoré sa na stránky SME, či Denníka N nikdy nedostanú, je práve to, čo stálo za založením nášho portálu. Bez ohľadu na to, že s mnohými vami prezentovanými portálmi zásadne nesúhlasíme a považujeme „informácie“ na nich prezentované za hŕbu nezmyslov, ich zaradenie do zoznamu nežiadúcich s aktívnymi protiopatreniami, je boj proti slobode slova. Je to niečo, čo žiaden demokrat nemôže akceptovať.

Na zozname, ktorí pripravili moderní ŠTBáci, chceme byť aj my. Budeme mať totiž istotu, že nebudeme ani náhodou považovaní za niekoho, ako ste vy. Radšej budeme na strane odsúdených, na strane tých, ktorí sú obžalobou novej totality.

Dva roky sa nič nedialo. Na portáli sa totiž nezjavovala reklama a tým sa naplnilo podozrenie, že to nie projekt, ktorý by „chránil čitateľov pred škodlivých obsahom„. Jednoducho chceli jeho autori získať viac peňazí z reklamného koláča tým, že nedoporučovali zobrazovať reklamu.

Ale autori nezaspali na vavrínoch. V minulom roku vymysleli tzv. Bullshit detector, ktorý mal priamo v prehliadači upozorňovať na „pochybné weby„. Odtiaľ už bol len malý krok k ďaleko akčnejším praktikám,

Portál Konspiratori.sk sa stal medzitým referenčným portálom pre blokovacie služby v Česku. Táto „služba“ na freemailových serveroch od konca minulého roku dokonca prestala doručovať a odosielať maily. Niektoré portály to zapli automaticky, niektoré to dali užívateľom ako voľbu s odvolávkou na Konspiratori.sk

Čiže portál sa stal tzv. strážnym psom, watchdogom pre každého, kto je ochotný sa zapojiť do „hry na cenzúru„. V tomto momente už prestáva byť boj za reklamný koláč dôležitý, projekt sa stáva slovensko-českou ideopolíciou. Je to miesto, kde sa rozhoduje, či bude Vaša stránka pustená do sveta ako link, alebo nie. Či príjemca dostane odkaz alebo mail s upozornením na zaujímavý článok, alebo bude mail hodený cestou do koša.

Krátko po tom, čo sa prevalila aféra v Česku, sme zachytili, že rovnako aj na Slovensku prestali chodiť maily. Opäť na základe projektu Konspiratori.sk a konkrétne išlo o portál Centrum.sk. Tento portál je vlastnený Pentou, čo je česko-slovenská skupina a technická správa sa vykonáva v Česku.

Najneskôr vtedy správcovia portálu Medzicas kontrolovali, či sa to týka aj tohto webu. Konspiratori.sk ich tam neuvádzali.

V stredu prestali byť doručované tweety zo sociálnej siete Twitter. A tentoraz neprechádzali ani linky s odkazom na Medzicas.sk. Dôvod je akosi zrejmý. Slovenská databáza Konspiratori.sk sa za posledné týždne nafúkla. Tentoraz jej autori vyhoveli starému prianiu Medzicasu a zaradili ho.

Neviete naisto, či filtrácia na Twitteri je dôsledkom zaradenia Medzicas.sk do databázy „nevhodných webov„. Zdá sa však, že je to vysoko pravdepodobné a že Twitter spolupracuje s projektom Konspiratori.sk na tejto filtrácii.

Paradoxom je, že posledný článok je z minulého roka, konkrétne zo 14.12.2017

Aký dôvod mohol mať niekto na zaradenie webu, ktorý je skoro pol roka neaktívny a ktorý nemá reklamu. Zrejme prevencia.

V minulosti jeho autori „napáchali“ mimovládnym organizáciám veľa škody odhaľovaním toho, čo malo ostať skryté. Odhaľovali temné stránky domácej, európskej a svetovej politiky. Ako jedni z prvých upozorňovali na migračnú krízu a katastrofálne problémy, ktoré prináša. Nedávali si pozor na ústa pri hodnotení politiky USA, NATO a ďalších udalostí.

Medzičas skutočne nebol pohodlný. A preto ho dali na zoznam.

Ani sa neobťažovali s ilustračnym obrázkom a rovno tam dali, čo znelo ako správny príklad Fake News, falošnej správy „VLÁDA DONALDA TRUMPA VYDALA PRE CIA POVOLENIE ZABÍJAŤ BEZ OBMEDZENIA

Chyba bola, že to je presný preklad informácií na základe článku z Wall Street Journal a v agentúre Reuters si to môžete prečítať tiež.

Obrázok stránky Wall Street Journal

Tento príklad ukazuje viac ako jasne, že Medzičas bol zaradený na základe politicky nevhodných informácií na danom webe a  nie kvôli reklamám, či konšpiráciám. Tie totiž na portáli nenájdete. Ale len veľa kritických a politicky nekorektných faktov.

Obrazne povedané stránka Konspiratori.sk definitívne prešla na „temnú stranu sily„. Je jedno, či zverejňujete „fake news,“ alebo pravdivé fakty. Dôležité je, či sa páčia novodobému myšlienkovému Gestapu.

Ak nie, zaradia vás na zoznam. Nepošlete link cez sociálne siete, nepošlete mail, prestanete virtuálne existovať.  Sme v modernej dobe. Dnes nie je potrebné ľudí zatvárať. Stačí vymazať ich schopnosť šíriť myšlienky medzi ľudí, diskutovať, prijímať odozvy. Dnes je to Twitter a nadšení aktivisti volajú po Facebooku a ďalších sociálnych sieťach.

Skutočne, stačí tak málo. Jeden klik do databázy.

Ešte nie je koniec

Ústava Slovenskej republiky hovorí

Čl. 26
(1) Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené.
(2) Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu. Vydávanie tlače nepodlieha povoľovaciemu konaniu. Podnikanie v odbore rozhlasu a televízie sa môže viazať na povolenie štátu. Podmienky ustanoví zákon.
(3) Cenzúra sa zakazuje.
(4) Slobodu prejavu a právo vyhľadávať a šíriť informácie možno obmedziť zákonom, ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti.
(5) Orgány verejnej moci majú povinnosť primeraným spôsobom poskytovať informácie o svojej činnosti v štátnom jazyku. Podmienky a spôsob vykonania ustanoví zákon.

Dotknutí sa určite budú brániť. Prípad ešte neskončil