Komentáre k aktuálnym spoločensko-politickým udalostiam s Jurajom Poláčkom.

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=ioRhE4Jb97A