Vyberte položku Stránka

KOMENTÁR: Globálnym paktom otvárame migračnú Pandorinu skrinku

KOMENTÁR: Globálnym paktom otvárame migračnú Pandorinu skrinku

Český premiér Babiš vyhlásil, že nie je v záujme Česka podpísať Globálny pakt OSN o migrácii. Karolína Stonjeková si na portáli TV Prima myslí, že má pravdu.

[sociallocker][/sociallocker]

Je to nezáväzné … K ničomu nás to nenúti … Vlastne o nič nejde … Veľa kriku pre nič … Proste len ďalšia dohoda, no … Alebo ako hovoria teenageri „Not a big deal„!

Áno! Presne týmto a ešte väčším bagatelizovaním je verejnosti už pekných pár týždňov servírovaná Marákešská deklarácia, inak tiež nazývaná Globálny pakt OSN pre bezpečnú, riadenú a pravidelnú migráciu.

Aj menej ostražitému čitateľovi ale nutne musí v hlave vyvstávať dotieravá otázka: keby táto deklarácia skutočne nebola žiadnym „veľkým dealom„, prečo politické elity investujú toľko politického kapitálu do toho, aby bola prijali? Ak vážne o nič nejde, prečo sa predstavitelia OSN tak urputne snažia, aby bol pakt uvedený do života? Alebo ešte inak: ak je ten dokument vážne tak nevinný a nezáväzný, ako si vôbec niekto môže robiť ambície, že by bol schopný si poradiť s takým problémom, ako je migrácia?

Otázky logické, otázky na mieste, otázky relevantné. Napriek tomu ale na ne nepočujeme žiadnu odpoveď. Alebo prinajmenšom žiadnu, ktorá by za to stála. Čo ale počujeme, je ďalšie upokojovanie verejnosti. Lenže k pokoju moc dôvodov nie je. Doteraz totiž ani ten najväčší obhajca a priateľ paktu nespochybnil samotnú jeho podstatu. A tou je podpora bezpečnej, riadenej a legálnej migrácie. Áno, počujete dobre! Bezpečná, riadená a legálna !!!

Inými slovami – v čase, keď Európa čelí bezprecedentným prílivom migrantov z juhu a z východu, nerieši OSN, ako tento trend zastaviť, ale naopak, ako celý proces urobiť hladším a komfortnejším. Nie je to pakt o tom, ako migráciu zastaviť. Ani o tom, ako ju riešiť alebo ako jej do budúcna predchádzať. Nie! Je to pakt o tom, ako migrujúcim masám čo najviac vyjsť v ústrety.

A to je ten najzásadnejší negatívny rys celej zmluvy, ktorý z podstaty nemožno spochybniť. Paktom sa totiž celkom zásadne mení doterajšie vnímanie migrácie, ako takej! Migrácia už nebude nejaká mimoriadna udalosť, súvisiaca napríklad s vojnou a vyspelé štáty už nebudú tými, ktorí túto mimoriadnu udalosť budú musieť v záujme humanity dočasne znášať. Prijatím dohody sa z migrácie stáva permanentný stav, stav bez konca!

Je to vlastne logické. Keď vytvoríte systém, v rámci ktorého je migrácia bezpečná (!), riadená a legálna, tak ste vlastne vytvorili systém, ktorý migráciu samovoľne produkuje. Ekonomicky povedané, vytvorili ste dopyt. A na dopyt v ekonómii vždy reaguje ponuka.

Systém, ktorý vytvára pre migráciu vhodné podmienky, je z logiky veci systémom, kde sa migruje. Tak to proste je.

Posun je teda v tom, že nielen hovoríme, že s masovou migráciou sme sa už zmierili, ale navyše ešte aktívne vytvárame podmienky pre to, aby tento fenomén pokračoval aj v ďalších rokoch. Prijatie paktu tak neznamená nič iné, než že otvárame migračnú Pandorinu skrinku.

Ďalší smutný posun je aj v tom, že sa nikoho z tých, kto to celé majú platiť, teda vlastných občanov, nespýtame, či s tým súhlasia a či to platiť chcú. Proste sa len podpíše dohoda,

Za týchto okolností, je teda úplne ľahostajné, či pakt právne vynútiteľný je alebo nie je. Je takzvane fuk, či je záväzný alebo nezáväzný. Pretože už jeho prijatie bude samo o sebe spúšťačom ďalekosiahlych zmien, ktoré nepôjde zastaviť. Ale celkom iste bude nutné ich zaplatiť.

PS: väčšinou nemáme moc dôvodov, byť na svojich politikov hrdí. A často nemáme ani dôvod, byť s nimi nejako zvlášť spokojní. Pokiaľ ale premiér Babiš dodrží svoje včerajšie slová o tom, že sa Česká republika k paktu nepripojí, potom to bude aspoň veľmi ojedinelý dôvod pre to druhé.

Zdroj: Prima

Pin It on Pinterest

Share This