Vyberte položku Stránka

Keď diplomat bodne skorumpovanú vládu do chrbta Anglický diplomatický veterán Craig Murray je -…

Keď diplomat bodne skorumpovanú vládu do chrbta

Anglický diplomatický veterán Craig Murray je
– bývalým šefom námornej sekcie Úradu pre zahraničné veci a Commonwelth (FCO – Ministerstvo zahraničia). Na tejto pozícii pôsobil tri roky
– bývalý náhradník vedúceho delegácie Veľkej Británie v prípravnej komisii OSN pre Dohovor OSN o morskom práve. Aktívne sa zúčastnil rokovaní a vypracovania časti protokolu, ktoré umožnili, aby Dohovor vstúpil do platnosti.
– bývalým šéfom sekcie FCO pre kontrolu embarga a v reálnom čase 24 hodín denne zodpovedal za vykonávanie politického a zákonného krytia pre námorné operácie v Perzskom zálive s cieľom presadiť embargo s mandátom OSN.

Na svete existuje len veľmi málo ľudí, ktorí kombinujú jeho praktické skúsenosti s teoretickými znalosťami námorného práva

Craig Murray píše: Časť III Dohovoru OSN o morskom práve sa týka prechodu cez úžiny. Podľa dohovoru, ktorý Anglicko podpísalo a ktorý patrí medzi základné fundamenty medzinárodného práva je plavba cez morské úžiny slobodná, aj keď prechádza teritoriálnymi vodami. https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf

Existujú len dve výnimky. Ak existuje rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN podľa kapitoly VII Charty OSN, alebo sú krajiny vo vzájomnom vojnovom stave. Aj pri vojne je však zaručená určitá sloboda plavby pre humanitárne účely (námorná blokáda je obmedzená humanitárnymi opatreniami dohovoru San Remo). Ani jeden dôvod pri zadržaní iránskej lode v Gibraltare neexistoval.

Z uvedených dôvodov je konanie Veľkej Británie obyčajný veľmocenský imperializmus. Je to konanie krajiny, ktorá si myslí, že právo platí len pre ostatných, nie pre ňu samotnú. USA a Anglicko sa cítia nadradené nad ostatné krajiny sveta a praktickými krokmi ukazujú ignoráciu medzinárodného práva

Je pravda, že Irán zadržaním anglických lodí tiež porušuje medzinárodné právo. Ale túto hru začalo Anglicko a ak svoje konanie nezastaví, spôsobí to zničenie medzinárodného obchodu.

Úžiny sa stanú miestami, kde každá krajina bude môcť blokovať transport a pre mnohé z nich to bude mať extrémne tragické dôsledky. Treba si pripomenúť, čo sa traduje z čas studenej vojny, keď sa Turci vyhrážali zatvorením Bosporu pre Sovietsky Zväz. Sovietski predstavitelia vraj sucho vyhlásili, že si cez Istanbul spravia nový prieplav atómovými bombami.

https://www.craigmurray.org.uk/archives/2019/07/tanker-seizures-and-the-threat-to-the-global-economy-from-resurgent-imperialism/

O autorovi

Príspevky za Marec

Pin It on Pinterest

Share This