Od 15. marca 2017 je povolené vracať utečencov späť do prvých bezpečných krajín kam prišli. Tento proces v roku 2011 pozastavil Európsky súd pre ľudské práva z dôvodov „systémových nedostatkov“ v gréckom azylovom systéme.

Grécko odmieta brať späť nelegálnych imigrantov, ktoré chce Nemecko vracať, informuje Junge Freiheit. Spolkový úrad pre migráciu a utečencov podal už 50 žiadostí o navrátenie imigrantov do Grécka. Avšak, Atény neposlali požadované dokumenty nemeckým orgánom, Grécko totiž musí splniť podmienky požadované Európskou komisiou, „štandardy smernice o prijímaní a nariadenie o azylovom konaní“.

Tiež Taliansko, jedna z najvýznamnejších európskych krajín pre žiadateľov o azyl, nebude chcieť späť utečencov, ktorí už opustili jej územie. V prvom štvrťroku tohto roka Nemecko chcelo vrátiť späť 6.743 žiadateľov, ale bolo len 371 akceptovaných z nich.

Medzitým prichádza stále viac imigrantov do Nemecka cez Taliansko a Grécko. Podľa nemeckého spolkového ministerstva vnútra prišlo do konca mája do Nemecka 77.148 utečencov. Podľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu dorazilo do polovice júna do Talianska asi 65.000 utečencov a asi 8.000 do Grécka.