Všetky členské štáty Európskej únie sú rozhodnuté do konca roka 2018 dokončiť únijný jednotný digitálny trh. V piatok v Tallinne na záver digitálneho summite EÚ to povedal estónsky premiér Jüri Ratas. Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker vyhlásil, že únijná exekutíva budúci rok predloží návrh nových pravidiel o spravodlivom a efektívnom zdaňovaní digitálnych firiem. Informuje český ekonomický portál E15.

„Budú znamenať istotu a rovnaké podmienky pre všetkých,“ podotkol Juncker. O detailoch budú rokovať ministri financií EÚ; daňové záležitosti vyžadujú jednomyseľný súhlas všetkých štátov.

Komisia už skôr dávala najavo, že internetové firmy by mali v EÚ platiť dane tam, kde skutočne vytvárajú zisk. Bez veľkého nadšenia bol komisiou i niektorými členskými štátmi nedávno prijatý návrh niektorých veľkých krajín predpokladajúci zdanenia týchto spoločností podľa ich obratu a nie zisku.

Ako v piatok pripustil estónsky premiér Ratas, aj po skončení summitu v tejto veci existujú názorové rozdiely. „Dnes sme to preberali a rozhodne sme si vyjasnili, aké majú jednotlivé krajiny postoje. Myslíme, že sa dá nájsť zhoda, ale konečné rozhodnutie dnes nepadlo,“ vyhlásil.

Summit, ktorý poriadalo estónske predsedníctvo, sa ale zaoberal predovšetkým tým, ako pomocou digitálnych technológií zlepšiť výkon štátnych správ európskych krajín, ako posilniť kybernetickú bezpečnosť a ako podporiť príslušné časti európskeho hospodárstva.

„Elektronická štátna správa nebude fungovať, ak nebudú mať ľudia dôveru v internetové služby a technické prostriedky,“ upozornil Ratas. Aj preto je podľa neho potrebné posilniť bezpečnosť v tejto oblasti a disponovať výskumnými systémami, nástrojmi aj regulačným rámcom a infraštruktúrou. „To dosiahneme len vtedy, keď zaistíme európsky kyberpriestor ako celok,“ povedal ministerský predseda krajiny, ktorá je pyšná na svoje postavenie európskeho digitálneho lídra.