Nemecký režisér a scenárista Imad Karim, pochádzajúci z Libanonu, patrí medzi ostrých kritikov islamu. Na sociálnej sieti zverejnil video s vlastným textom.

Ide o video z lode plnej migrantov, ktorí sa tešia na Európu. Karim však namiesto radosti cíti zármutok a žiaľ. Z rodnej vlasti, ktorú islam zničil, vie, čo bude nasledovať.

Preklad Mirka Haasová, ktorá k tomu napísala: „Pokúsila som sa preložiť príspevok Imada Karima na Facebooku čo najvernejšie

…prosím dnes o odpustenie!

Stromy plačú, budú po vás ponechané k tomu aby vyschli. Kamene kričia, čoskoro sa nimi bude hádzať po ženách a homosexuáloch. Rieky vysychajú, budú sa po vás premieňať na stoky.

Títo mladí muži nenájdu vo väčšine prípadov vzťah k Nemecku, k jeho stromom, kameňom a riekam, pretože nemali vzťah ani k vlastným stromom, vlastným kameňom a k vlastným riekam.

Prichádzajú ako divokí dobyvatelia, aby pustošili a ani si toho nie sú vedomí. Konajú inštinktívne, pretože celý život len bojovali o svoje prežitie. Konajú agresívne, pretože cítia, tušia a vedia, že stretávajú sp spoločnosťou, ktorá zabudla, čo je vlastná obrana.

Oni chcú podiel bez toho, aby sa podieľali.

Oni nemajú bohužiaľ schopnosť poznania – rozvíjať ďalej objavené nádherné štruktúry. Oni neprichádzajú budovať, ale ničiť.

Ak by sa vrátili Merklová a všetci zástancovia tohto „humánneho“ zachraňovania, otvárania hraníc a „refugees-welcome kultúry“ jedného dňa z ríše mŕtvych späť, horko by zaplakali, ale nebudú. Budú im chýbať tak oči ako aj slzy.

Je zabíjaný celý národ, ktorý nechce nič iné ako život v bezpečí, slobode a vzájomnej úcte. Je vraždená veľkolepá kultúra, ktorej ľudstvo vďačí za všetko a človek sa dobrovoľne odovzdáva dobe kamennej.

Toto sťahovania národov nepomôže nikomu a uškodí všetkým.

Títo, už vo svojich krajinách vykorenení mladí muži budú v Európe ešte raz vykorenení. Oni budú požadovať a požadovať. A keď sa ocitnú opäť vo svojich, im už známych, slepých uličkách, budú sa radikalizovať a volať svojho virtuálneho Boha, aby im pomohol k poslednému víťazstvu.

Nie, oni nie sú žiadni pionieri, ktorí chcú niečo nové vystavať, ale ničitelia, ktorí chcú zničiť to, čo miestni počas stáročí pracne vystavali. Oni ničia, pretože to je jediná zručnosť, ktorú sa naučili.

Nie, oni nenechajú svoju biedu vo svojom „utečeneckom“ člne, rovnako ak tam nenechajú svoju nenávisť a svoj fanatizmus. Pristanú na európskych plážach a so sebou dovlečú svoje dôvody, ktoré ich donútili opustiť svoje domovy.

Títo Severoafričania, rovnako ako Sýrčania, Iráčania, Afganistánci a ďalší, nezvládli – či už vlastnou alebo cudzou vinou – vo svojich krajinách vybudovať civilizovanú spoločnosť, pretože v prevažnej väčšine žijú a umierajú v prostredí 1400 rokov starých toxických šaria textoch. Mnoho z nich tu bude trvalými hosťami na súdoch a bude sa starať o vysokú konjunktúru obhajcov, tlmočníkov, psychológov a sociálnych pracovníkov.

Z organizácií OSN, EÚ, Amnesty International a z mnohých neziskoviek sa stali centrály myšlienkovej myšlienkové polície. Tieto organizácie odrádzajú „utečencov“ aby boli sami zodpovední za vlastnú kontrolu pôrodnosti, ochotu vzdelávať sa, učiť sa úprimnosti, úctu k druhému, k ženám a inak sexuálne orientovaným ľuďom. Súčasne zakazujú spoločnostiam, ktoré „utečencov“ prijímajú, aby sa proti tejto zničujúcej migrácii bránili. To sú tie isté svetové organizácie, ktoré sa neodvažujú vyzvať bohaté islamské krajiny, aby „utečencov“ prijali.

To nie je len najšpinavší obchod 20/21. storočia, to je dokonca len za obchod zamaskovaná zničujúca a nenapraviteľná genocída.

S vami zomrú stromy, kamene a rieky, ale aj politici, ktorí sa na vašej likvidáciu podieľajú, pretože nebude nikoho, kto by ich diéty financoval.

S vami zomrie Nemecko, pod ktorého ochranou som sa mohol 41 rokov slobodne rozvíjať.

A 80% z vás tomu nechce veriť.

Až odídeme, zanechá veľa z nás deti a vnukov. U nich prosím dnes o odpustenie!

Video na sociálnej sieti

Brigitte Gabriel, libanonská kresťanka opisuje, ako islamskí teroristi zničili jej krajinu