Portál NL Times informoval, že každý človek vo veku nad 18 rokov, bude automaticky považovaný za darcu orgánov. Nesúhlas bude treba vyjadriť explicitne

Holandský senát schválil v utorok nový zákon, podľa ktorého je každý občan darcom orgánov, ak sa nerozhodne zo systému odhlásiť.

Holandský senát hlasoval za nový zákon, ktorý automaticky robí z každého dospelého žijúceho v Holandsku darcu orgánov. Dospelí sa budú musieť  ak sa nechcú zúčastniť na záchrannej lekárskej procedúre.

Minimálna väčšina 38 senátorov hlasovala za návrh zákona poslankyne Dijkstrovej. 36 senátorov hlasovalo proti tomuto opatreniu

Tento návrh spočiatku prešiel 13. septembra 2016 v dolnej snemovni kde tiež prešiel len tesne 75-74 hlasov, pričom jeden poslanec nebol prítomný, aby hlasoval.

Návrh zákona bude čakať na podpis kráľa Willema-Alexandra a bude podpísaný ministrom zdravotníctva, sociálnych vecí a športu.

Cieľom zákona je, aby ľudia aktívne premýšľali o rozhodnutí o darcovstve orgánov namiesto toho, aby odložili rozhodnutie bez následkov. Boli prijaté aj nové pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré vyzývajú vládu na vytvorenie usmernení v spolupráci s orgánom zdravotnej starostlivosti a ktorá môže tiež vytvoriť scenár, v ktorom môžu pozostalí ešte zastaviť odstránenie orgánov.

Očakáva sa, že tento zákon bude implementovaný v roku 2020.

Navrhovateľka legislatívy, zákonodarkyňa Pia Dijkstrová, uviedla, že na základe nového systému – podobného zákonom o darcovstve v Belgicku a Španielsku – každý človek vo veku nad 18 rokov, ktorý nie je registrovaný ako darca, dostane list s otázkou, či chce po smrti darovať orgány.

Tí ľudia, ktorí na list nezareagujú, budú považovaní za darcov orgánov, hoci kedykoľvek budú môcť zmeniť tento stav.