HOAX: USA si prenajme od SK letiská.
Nemožno si prenajať vlastný majetok 😀