Britskí konzervatívci prelamujú spojenie s Thatcherismom píše David A. Cowen na The American Conservative. V rozsiahlej analýze sa venuje ústrednej téme pred júnovými voľbami v Británii a tou je spracovanie a zapracovanie veku populizmu do volebnej kampane konzervatívcov.

S jemným vtipom hovorí Cowen o „červených“ konzervatívcoch a „modrých“ socialistoch Corbyna. Politická mapa je v Británii poznačená nielen Brexitom a odhodlaním Theresy May vyrokovať tvrdé podmienky s EÚ ale aj totálnym zrútením elektorátu strany UKIP.

Práve v Británii sme svedkami toho čo sa odohralo aj nedávno v Rakúsku. Tradiční „konzervatívci“ prebratím populizmu protestných strán dokážu svojich protestných konkurentov úplne eliminovať z politického boja. Podarilo so to britskej premiérke a darí sa to aj nášmu susedovi Sebastianovi Kurzovi.

Žijeme zvláštnu dobu. Nové červené línie politického boja nestoja na hraniciach konzervatívny vs. liberálny, v pravo vs. v ľavo, ale oscilujú na rozdelení globalisti vs. antiglobalisti.

Potvrdením tohoto zápasu je aj manifest britských konzervatívcov, ktorého najsilnejšie pasáže je si dobré pre pamäť týchto dní uviesť:

„Neveríme v nekonečné voľné trhy. Odmietame kult sobeckého individualizmu. Opovrhujeme sociálnym rozdelením, nespravodlivosťou, nespravodlivosťou a nerovnosťou. Vidíme rigidné dogmy a ideológiu nielen ako zbytočné, ale aj nebezpečné.

Pravý konzervativizmus znamená záväzok voči krajine a komunite; Viera nielen v spoločnosť, ale aj v dobrom, čo vláda môže urobiť; Úcta k miestnym a národným inštitúciám, ktoré nás spájajú; Vnímanie, že zmena je nevyhnutná a zmena môže byť dobrá, ale táto zmena by mala byť formovaná, prostredníctvom silného vedenia a jasných zásad, pre spoločné dobro.

Vieme, že naša zodpovednosť voči sebe je väčšia ako práva, ktoré máme ako jednotlivci. Vieme, že sme všetci voči sebe navzájom povinní, pretože to požaduje komunita a národ. Chápeme, že nikto, ako mocný, neuspel sám a že všetci máme dlh voči druhým. Rešpektujeme skutočnosť, že spoločnosť je zmluvou medzi generáciami: partnerstvo medzi tými, ktorí žijú, tými, ktorí žili pred nami a tými, ktorí sa ešte narodili.“

Britskí konzervatívci nás tak vrátili do éry konzervatívneho komunitarizmu….