Nelegálne toky kapitálu sa na celkovej hodnote obchodu rozvíjajúcich sa krajín v desaťročí 2005 až 2014 podieľali 14 až 24 percentami a najzraniteľnejší je nelegálnym odlivom kapitálu kontinent Afrika.

Uviedol to dnes washingtonský inštitút Global Financial Integrity (GFI). Jeho správa vyšla pred stretnutím Svetového ekonomického fóra v juhoafrickom Durbane, ktoré sa má zamerať na rozvojové a finančné problémy čierneho kontinentu. V nelegálnom prílive kapitálu vedie podľa GFI východná Európa.

V roku 2014, z ktorého sú posledné známe údaje, sa objem nelegálneho prílivu a odlivu kapitálu z rozvíjajúceho sa sveta pohyboval v rozpätí 2-3,5 bilióna dolárov, uviedol GFI.

„Rozsiahle nelegálne toky kapitálu znamenajú pre rozvíjajúce sa trhové ekonomiky odklonenie zdrojov od ich najefektívnejšieho sociálneho využitia a zrejme negatívne dopadajú na domáci hospodársky rast,“ citovala zo správy GFI agentúra Reuters.

Nelegálny odliv peňazí oberá chudobné krajiny o kapitál, ktorý by mohol byť zdanený či investovaný, nelegálne prítoky zase ukazujú na smerovanie kapitálu do daňových rajov alebo na pranie špinavých peňazí. GFI odhadla za rok 2014 nelegálne odlivy na 620-970 miliárd dolárov, zatiaľ čo nelegálne prílivy sa pohybovali medzi 1,4 až 2,4 bilióna dolárov.

Najväčším odlivom kapitálu trpí subsaharská Afrika, kde ho GFI pre roky 2005-2014 odhadol na 7,5-11,6 percenta celkového obchodu tohto regiónu. Subsaharská Afrika, ktorá je závislá na prílive rozvojovej pomoci a charitatívnych daroch, je tak podľa niektorých rozvojových ekonómov kvôli masívnemu nelegálnemu odlivu čistým vývozcom kapitálu do zvyšku sveta.

V nelegálnom prílive kapitálu vedie región rozvíjajúcej sa Európy, teda hlavne krajiny východnej Európy a bývalého Sovietskeho zväzu na čele s Ruskom Podľa GFI sa podiel týchto prílivov na celkovom obchode regiónu podieľa 12,4 – 21,0 percenta. Nelegálne toky kapitálu sa realizujú prevažne falošným fakturováním obchodu, uvádza správa.