Ukrajinský premiér Volodymyr Groysman prehovoril v ukrajinskom rozhlase Radio NV. Podľa agentúry Ukrinform, počas hovoru vyhodnotil pozíciu ruskej firmy Gazprom.

Gazprom nám dlhuje peniaze. Dnes, po rozhodnutí Štokholmského rozhodcovského konania, je už takmer 8,5 miliardy dolárov,“ povedal Groysman.

Zdôraznil tiež, že Rusko stále viac porušuje medzinárodné právo. „Naše kroky však smerujú k vymáhaniu peniazí prostredníctvom medzinárodných procedúr,“ povedal.

Ako je známe , arbitrážny inštitút Štokholmskej obchodnej komory nariadil 28. februára, aby Gazprom zaplatil Naftogazu 4,63 miliardy dolárov ako náhradu za nesplnenie záväzkov v oblasti tranzitu plynu. Ak sa berie do úvahy aj nedoplatok Naftogazu za dodávky plynu v roku 2014 a 2015 toto rozhodnutie potom znamená, že Gazprom musí zaplatiť Ukrajine približne 2,56 miliardy dolárov.

Gazprom po rozhodnutí arbitráže vo svoj neprospech začal proces ukončenia zmlúv o dodávke a tranzite plynu s ukrajinským Naftogazom.

Ukrajinská firma ústami svojho obchodného riaditeľa Vitrenka potom oznámila, ako chce dosiahnuť zaplatenie dlhu.

Podľa Vitrenka nebude Naftogaz exekuovať plyn Gazpromu dopravovaný do Európy. To by narušilo jeho obraz ako spoľahlivého dopravcu plynu. Namiesto toho sa bude odvolávať na európske súdy a cez ne bude žiadať zabavenie ruského plynu na európskom trhu.

Tieto aktivity sa zrejme budú týkať len sumy, ktorá je Ukrajine priznaná arbitrážou. Okrem toho je na stole aj kauza rozhodnutia ukrajinského súdu v sume okolo 6 miliárd dolárov. Gazprom bol obvinený z monopolného správania pri transporte plynu a bola mu uložená spomínaná pokuta. Spolu so sumou arbitráže 2.56 miliardy dolárov to dáva dokopy sumu, ktorú spomínal ukrajinský premiér.

Ukrajinská firma Naftogaz na Twitteri oznámila, že sa stretne koncom marca s predstaviteľmi Gazpromu aby diskutovala o spore, ktorý viedol k rozhodnutiu o ukočneí zmluvného vzťahu

Podľa portálu Energyhub, Gazprom uviedol, že je pripravený na stretnutie s Naftogazom. Naftogaz však oznámil pre agentúru Reuters, že Gaprom bude plniť jednak zmluvné záväzky, ako aj tie, ktoré mu uložil súd.

Naftogaz a Gazprom sa stretnú, aby prerokovali stav vecí. Naftogaz nevidí potrebu rušenia kontraktov (a) očakáva, že Gazprom zavedie opatrenia nariadené arbitráží,“ uviedol Naftogaz.

Ruská agentúra RIA Novosti napísala, že generálny riaditeľ Gazpromu Alexej Miller na stretnutí s premiérom Dmitrijom Medvedevom vyhlásil, že sa Gazprom rozhodol ukončiť zmluvy po rozhodnutí arbitrážneho súdu v Štokholme, aby sa vyhol prípadným ďalším pokutám. Pokračovanie zmluvy by pre Gazprom bolo nerentabilné.

Zároveň povedal, že žiadne riziko pre transport plynu neexistuje, ak Ukrajina nezačne nelegálne odoberať plyn po trase

Pri tomto stretnutí tiež informoval ruského premiéra, že nemožno očakávať nejakú veľkú rýchlosť rušenia kontraktu. Podľa neho to bude trvať minimálne rok apol až dva roky.

V roku 2009 podpísali Gazprom a Naftogaz dve zmluvy o plyne. Jedna sa týkala dodávok ruského plynu pre Ukrajinu a druhá tranzitu ruského plynu do Európy cez územie Ukrajiny. Obe zmluvy sú platné do 31. decembra 2019.

V skutočnosti teda proces ukončenia zmlúv bude trvať zároveň do ukončenia prirodzeného ukončenia zmlúv.

Od roku 2012 však Naftogaz prestal odoberať dohodnutý objem plynu a od novembra 2015 Kyjev ruský plyn nekupuje vôbec. Nahradil ho plynom, ktorý získava v rámci spätného toku z Európy. V roku 2014 firmy začali súdne spory ohľadom oboch zmlúv.

O zmluve o dodávkach arbitrážny súd v Štokholme rozhodoval vlani v decembri. Nariadil Naftogazu doplatiť Gazpromu za dodávky plynu z rokov 2013 a 2014 a uznal platnosť klauzuly take-or-pay. Tá zaväzuje odberateľa na platenie aj v prípade, že neodoberú plyn v zmluvne predpokladanom objeme.

Súd ale výrazne znížil povinný ročný objem nákupov plynu od Gazpromu. Tento rok vo februári potom súd ohľadom zmluvy o tranzite plynu nariadil Gazpromu, že má doplatiť Naftogazu 4,7 miliardy USD (96,8 miliardy Sk) za tranzit.

Po odpočítaní záväzku z predchádzajúceho sporu tak Gazprom dlhuje Naftogazu 2,56 miliardy USD.

Gazprom s rozhodnutím arbitráže nesúhlasí a chce sa odvolať. Súčasne oznámil Ukrajine, že má záujem zmluvy vypovedať.