Práve keď sa ACLU [Americký zväz pre občianske slobody] transformuje na ľavičiarsku skupinu, ktorá sa viac stará o to, ako dostať prezidenta Trumpa, než aby si plnila svoje povinnosti (pozri môj komentár vo Wall Street Journal) natíska sa otázka – kto bude brániť občianske slobody?

Krátka odpoveď znie: nikto. Nebudú to Demokrati, ktorí vidia príležitosť ako získať stranícke výhody menovaním špeciálneho právneho zástupcu na vyšetrovanie akýchkoľvek možných prepojení Trumpovej kampane (alebo vlády) s Ruskom. Nebudú to ani Republikánmi zvolení predstavitelia, ktorí toto menovanie vidia ako vhodné krytie. A nebudú to ani médiá, ktoré si užívajú kobercové nálety na Trumpa 24 hodín denne, 7 dní v týždni. A nebude to ani Biely dom, pretože ten je príliš zamestnaný popieraním všetkého so zameraním sa na „právne podrobnosti“ čo môže znieť takmer ako „priznanie viny“. Právne podrobnosti sú samozrejme rozdielom medzi vládou zákona a železnou päsťou tyranie. Občianske slobody nás chránia všetkých. Ako hovorieval H.L. Mencken: „Najväčším problémom s ochranou ľudských slobôd je to, že musíte väčšinu času ochraňovať hajzlov: aj keď sú utláčateľské zákony pôvodne namierené proti nim, ale utláčanie musí byť zastavené hneď na začiatku – ak má byť vôbec niekedy zastavené.“ História nám pripomína, že prvou obeťou prehnane straníckej politiky bývajú práve občianske slobody.

Len si zoberme také vymenovanie špeciálneho právneho zástupcu, ktorý má vyšetriť „akékoľvek prepojenia a/alebo spoluprácu medzi ruskou vládou a jednotlivcami, ktorí sú spájaní s prezidentskou kampaňou Donalda Trumpa.“ Ak by aj niečo také naozaj existovalo, tak to stále ešte (podľa teraz platných federálnych zákonov) nie je zločin. Možno by to mal byť zločin, ale prokurátori nemajú právo vyšetrovať veci, ktoré by mali byť zločinom, ale nie sú.

Toto vyšetrovanie sa bude viesť za zatvorenými dverami. Svedkovia budú mať zakázaného právneho poradcu počas vyšetrovania. Nebudú mať možnosť ponúknuť výpoveď, ktorá by im poskytla zbavenie zodpovednosti. Obviňujúce vypočutia budú prezentované a posudzované veľkou porotou. Nebude žiadna prezumpcia neviny. Nebude potrebný žiadny nepochybný dôkaz, iba dostatočný dôkaz na ustanovenie minimálneho štandardu pravdepodobného prípadu. Len prokurátor bude hovoriť porote, čo je to zákon a prečo majú obviňovať. A veľká porota urobí to, čo jej prikáže. Ako taký právnický vtip. Obvinia aj obložený chlebíček, ak im to prokurátor prikáže. Znie to skôr ako nespravodlivosť Hviezdnej komory [Súd Hviezdnej komory = angl. Star Chamber, bol anglický mimoriadny súdny dvor. Jeho členovia boli Lord kancelár a ďalší vysokí kráľovskí úradníci. Názov je odvodený od Camera stellata, miestnosti vo Westminsterskom kráľovskom paláci, kde úradníci zasadali. Súd nebol viazaný bežným právom a tak čoskoro začal slúžiť ako nástroj likvidácie odporcov absolutistických panovníkov. Jeho činnosť bola dokonca porovnávaná s inkvizíciou], než ako americká spravodlivosť.

A v ústave nie je nič, čo by oprávňovalo takýto neoprávnený falošný postup. Všetko čo Piaty dodatok hovorí je: „nikto nesmie byť zadržiavaný, aby sa zodpovedal zo zásadného, alebo akokoľvek hanebného zločinu, pokiaľ nie je obžalovaný, alebo obvinený veľkou porotou“. Odopretie riadneho súdneho konania prišlo od zástancov súdneho stíhania. Otcovia zakladatelia Spojených štátov by sa obracali v hrobe, ak by videli že to, čo zamýšľali ako ochranný štít pre obhajobu sa zmenilo na hrdzavý meč, ktorý na váhy práva pritlačí ťažký palec v prospech obžaloby.

Podporovatelia systému súčasnej veľkej poroty správne poukázali na to, že obvinenie veľkej poroty nie je rozsudkom. Odporca má právo na spravodlivý súd so všetkými zábezpekami, ktoré poskytuje ústava. Lenže neberú do úvahy skutočný dopad obvinenia na odporcu. Ak niekoho takto jednostranne obvinia systémom „obloženého chlebíčka“, tak to môže mať za následok prepustenie zo zamestnania, alebo vylúčenie z univerzitnej pozície. Len si zoberte čo sa stalo s firmou Arthur Andersen a jej tisíckami zamestnancov, keď boli obvinení z marenia vyšetrovania tým, že mali zničiť záznamy, ktoré sa týkali jedného z klientov firmy. Aj keď bola firma napokon zbavená viny, tak samotné vznesenie obvinenia viedlo k bankrotu. A ten mal za následok stratu zamestnania tisícok zamestnancov a stratu miliónov dolárov pre akcionárov. Mnoho jednotlivcov bolo obvinených na základe jednostranného obžalovania veľkou porotou a následne zbavených viny po spravodlivom súdnom procese. A mnoho týchto jednotlivcov tiež ťažko trpelo na následky takýchto nespravodlivých obvinení.

Zvážte dôsledky obvinení špeciálnej komisie veľkej poroty v tejto veci. Nie rozsudok – len obvinenie vynesené veľkou porotou, ktorá si vypočula iba jednu stranu tajomstva. Samozrejme že záleží na tom, kto je v obvinení spomenutý. V Nixonovom prípade bol prezident veľkou porotou spomínaný ako neobvinený spolukonšpirátor aféry Watergate. A to znamená, že sa ani nemohol brániť pred súdom. Bol som v tom čase členom národnej rady ACLU. A aj keď som bol proti Nixonovi a agitoval som za jeho oponenta, aj tak som chcel, aby ACLU namietala nespravodlivosť postupu veľkej poroty, označením Nixona za neobvineného spolukonšpirátora.

Preto budem brániť občianske slobody počas trvania tohto vyšetrovania. A z tohto pohľadu sa budem viac zaujímať o riadne súdne konanie než o politiku. Mnoho ľudí ale spája moje presadzovanie občianskych slobôd s podporou prezidenta Trumpa. Bol som bombardovaný tweetmi ako: „Alan miluje Trumpa. Hádže mu záchranné laná“, „Najal ho Trump? Je čas priznať farbu“, „@AlanDersh, mal som ťa za múdreho chlapa. Ale ako počúvam tvoje podporovanie Trumpa, tak už si to nemyslím“, „Najal si Trump @AlanDersh aby ho hájil? Vyzerá to tak“, a „Je úplne jedno o čo sa jedná, keď na plné hrdlo nezmyselne obhajuje Trumpa

Dovoľte, aby som to povedal na rovinu: Volil som Hillary Clintonovú a som proti mnohým Trumpovým názorom. Ale urobil by som presne to isté, ak by sa pozície obrátili. Ak by bola Hillary zvolená za prezidentku a čelila by nespravodlivému procesu. A presne to som aj urobil, keď jej hrozili vyšetrovaním. Pamätáte si ako sa skandovalo „Do basy s ňou“ počas kampane?

Budem pokračovať v monitorovaní súčasného vyšetrovania prezidenta Trumpa a jeho ľudí a budem sledovať, či nedošlo k porušeniu občianskych slobôd. A ak také porušenie uvidím, tak naň upozorním bez ohľadu na to, ktorá strana z toho bude mať prospech.

(Článok pôvodne vyšiel na GATESTONE INSTITUTE ako autorský komentár)