• Kritici nemeckej politiky “otvorených dverí” poukazujú na prudký nárast počtu moslimskej populácie v Nemecku – ktorá prvýkrát presiahla šesť miliónov v roku 2016 – ktorý navždy zmenil tvár zeme.
  • Cenou za zvrátenie nepriaznivého demografického vývoja je hlbšia islamizácia Nemecka pod rúškom multikulturalizmu.
  • S pôrodnosťou 1,6 dieťaťa na ženu, nachádzajúce sa značne pod limitom 2,1 dieťaťa potrebného k zachovaniu kultúry, bude podľa demografických správ Nemecko potrebovať stabilný prílev prisťahovalcov v počte 300 000 osôb ročne, ak chce udržať terajší stav populácie do roku 2060 .
  • “Dovážame si do krajiny islamský extrémizmus, arabský antisemitizmus, národnostné a etnické konflikty iných štátov a rozdielne chápanie spoločnosti a práva ako takých. Nemecké bezpečnostné zložky nie sú schopné riešiť novovzniknuté bezpečnostný problémy a súvisiace reakcie nemeckých obyvateľov.” – Uniknutý dokument nemeckej rozviedky.
  • Viac ako pred desiatimi rokmi varoval historik Bernard Lewis, pred kompletnou islamizáciou Európy na konci dvadsiateho prvého storočia, ak budú pokračovať súčasné migračné trendy. Nemecké politické špičky sú predvojom splnenia týchto predpovedí.

============================================================

Podľa správy Nemeckej vlády, Nemecko musí prijať 300 000 imigrantov ročne po dobu najbližších štyridsiatich rokov, ak sa má vyhnúť úbytku populácie.

Dokument, ktorého časti boli uverejnené v tlači (Rheinische Post) prvého februára uvádza, že nemecká vláda spolieha na stálu masovú migráciu – pravdepodobne z Afriky, Ázie a Blízkeho východu – v otázke udržania súčasného počtu nemeckej populácie (82,8 miliónov obyvateľov) až do roku 2060.

Správa naznačuje, že rozhodnutie kancelárky Angely Merkelovej, prijať do Nemecka zhruba jeden a pol milióna, prevažne moslimských, prisťahovalcov nebolo primárne motivované humanitárnymi dôvodmi, ale vopred naplánovanú snahou zvrátiť nepriaznivý demografický vývoj Nemecka a udržanie sociálneho štátu do budúcnosti.

Ak väčšina nových prichádzajúcich po dobu najbližších štyroch desaťročí bude pochádzať z moslimských krajín, potom populácia moslimov v Nemecku prekročí hranicu dvadsiatich miliónov a v roku 2060 budú teda tvoriť 25% celkového počtu obyvateľov.

Kritici nemeckej politiky “otvorených dverí” poukazujú na prudký nárast počtu moslimskej populácie v Nemecku – ktorá prvýkrát presiahla šesť miliónov v roku 2016 – ktorý navždy zmenil tvár zeme.

Masová imigrácia a rýchly vzostup islamu v Nemecku sa prejavuje vznikom “no-go” zón, súdov Šaría, polygamiou, detskými sobášmi a násilím zo cti. Je taktiež zodpovedná za spoločenský chaos, vrátane útokov džihádistov, epidémií znásilnenia, krízu verejného zdravia, narastajúcu kriminalitu a v neposlednom rade tiež hromadným nákupom zbraní pre sebaobranu v radoch nemeckých obyvateľov. V tom najhoršom prípade končia obavy obyvateľov opustením krajiny.

Podľa správy Federálneho Štatistického Úradu (Destatis), predpokladala vláda pokles populácie zo súčasných 83 miliónov na 73 miliónov, v najhoršom prípade na 67,6 miliónov do roku 2060. Tento odhad sa však prepočítava na základe predpovedí budúcej migrácie, pôrodnosti a predpokladanej dĺžky života.

Predbežné odhady Destatis ukazujú, že vďaka pozitívnym výsledkom v oblasti migrácie (viacej ľudí do krajiny prichádza, ako z nej odchádza) počet obyvateľov vzrástol o 1,14 miliónov v roku 2015 a ďalších 750 000 v nasledujúcom roku. Nemecká populácia teda tvorilo 82,8 miliónov obyvateľov.

S priemernou pôrodnosťou 1,6 dieťaťa na ženu, ktorá je pod limitom nutným k obnove populácie (2,1 detí na ženu) bude Nemecko potrebovať ročne 300 000 nových prichádzajúcich, ak chce udržať počet obyvateľov stabilný do roku 2060.

Správa zdôrazňuje potrebu rýchlej integrácie prisťahovalcov do ekonomiky, aby sa stabilizovali odvody do sociálneho systém. “Podľa súčasných skúseností to nebude ľahká úloha a potrvá dlhšiu dobu, než sa pôvodne očakávalo,” uvádza správa. “Úspech je merateľný iba v strednodobom alebo dlhodobom horizonte.”

Nedávny prieskum denníka Frankfurter Allgemeine Zeitung zistil, že tridsať najväčších nemeckých spoločností zamestnalo len 54 utečencov vrátane 50 zamestnancov na pozíciách kuriéra pre Deutsche Post. Vedenie spoločností uvádza ako hlavný problém nedostatočnú kvalifikáciu a neznalosť nemčiny.

Podľa Spolkového úradu práce, je vzdelanie nových prisťahovalcov nižšie ako sa očakávalo. Iba štvrtina z nich má stredné vzdelanie. Zvyšné tri štvrtiny nie sú vyučení v žiadnom odbore a len 4% novo prichádzajúcich má vyššiu kvalifikáciu.

Zatiaľ je väčšina prisťahovalcov z rokov 2015 a 2016 závislá na podpore štátu. Nemeckých daňovníkov stála podpora a pomoc utečencom a žiadateľom o azyl v roku 2016 okolo 21,7 miliárd eur. Očakáva sa, že rovnakú sumu zaplatia aj tento rok.

Dokument spracovaný ministerstvom financií odhaduje náklady spojené s migračnou krízou na 93,6 biliónov euro do roku 2020. Asi 25,7 biliónov poputuje z vreciek daňových poplatníkov na sociálne výdavky ako je podpora v nezamestnanosti alebo príspevky na bývanie. Na jazykové kurzy bude vyčlenených 5,7 biliónov a 4,6 biliónov na integráciu prisťahovalcov do pracovného procesu.

Masová migrácia tiež zvyšuje dopyt po bývaní a tlačí ceny nájmov hore pre pracujúcich obyvateľov. Každý rok je potrebné 350 000 nových bytov na pokrytie dopytu, ale v roku 2014 bolo postavených iba 245 000 bytov a ďalších 248 000 v roku 2015 (Rheinische Post).

Podľa policajných správ sú prisťahovalci zodpovední za 208 344 trestných činov. Toto číslo predstavuje 80% nárast od roku 2014 a znamená 570 trestných činov denne, alebo 23 trestných činov každú hodinu spáchaných medzi januárom a decembrom 2015.

Zverejnený dokument nemeckej tajnej služby varoval pred možnou zvyšujúcou sa politickou nestabilitou v krajine následkom masovej migrácie z moslimských krajín. Dokument uvádza že “integrácia stoviek tisícov ilegálnych prisťahovalcov bude nemožná vzhľadom k ich očakávanemu extrémizmu a už etablovaných paralelných moslimských spoločností v Nemecku.” Správa poukazuje aj na ďalšie nebezpečenstvo:

“Dovážame si do krajiny islamský extrémizmus, arabský antisemitizmus, národnostné a etnické konflikty iných štátov a rozdielny prístup a chápanie spoločnosti a zákonov ako takých.”

V rozhovore pre Die Welt, vyhlásil nemenovaný vysoký úradník pre bezpečnosť:

“Veľký príliv ľudí z iných častí sveta povedie k destabilizácii našej krajiny. Týmto prístupom k masovej migrácii vytvárame podmienky pre extrémizmus. Väčšinová spoločnosť sa radikalizuje, pretože si takú migráciu neželá a je jej vnucovaná politickými špičkami. V budúcnosti sa veľký počet Nemcov odkloní od ústavného štátu. “

Nedávny prieskum spoločnosti YouGov odhalil, že 68% Nemcov vidí masovú migráciu ako dôvod zhoršenej bezpečnostnej situácie v krajine. Takmer 70% respondentov priznalo, že sa bojí o život a majetok na nemeckých staniciach či v metrách  a 63% sa necíti bezpečne na väčších verejných podujatiach.

Prieskum spoločnosti INSA potom dodáva, že 60% Nemcov verí, že islam nepatrí do Nemecka. Takmer polovica respondentov (46%) sa obáva ďalšej islamizácie krajiny.

Avšak ak by sa v Nemecku konali voľby, Angela Merkelová by bola hladko zvolená kancelárkou na ďalšie štyri roky. Prieskum spoločnosti INSA pre nemecký Bild z počiatku februára pripisuje víťazstvo kresťanským demokratom Angely Merkelovej (CDU) so ziskom 33% hlasov pred druhou sociálno demokratickou stranou (SPD) s 27% hlasov a 9% pre proti-imigračnej strane Alternatíva pre Nemecko (AFD).

Prognózy moslimskej populácie v Nemecku

Nemecko spolu s Francúzskom vedie medzi krajinami západnej Európy v počte moslimských obyvateľov.

Nárast moslimskej populácie v Nemecku je poháňaný masovou migráciou. V roku 2016 prišlo do Nemecka podľa odhadov asi 300 000 ľudí, v roku 2015 to bolo viac ako milión. Najmenej 80% (800 000 v roku 2015 a 240 000 ľudí v roku 2016) novo prichádzajúcich pochádzajú z moslimských krajín podľa CCMG (Central Council of Muslims in Germany – organizácie združujúcej asi 20 000 moslimov).

K tomuto číslu je nutné pripočítať prirodzený nárast populácie v moslimskými komunitách, ktoré už v Nemecku sú – 1,6% ročne (približne 77 000) podľa údajov odvodených zo štúdie rastu moslimskej populácie v Európe, vykonanú Pew Research Centre.

Podľa odhadov výskumu, ktoré vychádzali z dát ešte pred začiatkom krízy, moslimská populácia v Nemecku mala dosiahnuť 5 145 000 obyvateľov na konci roka 2015.

Po započítaní 800 000 nových prichádzajúcich v roku 2015 a 240 000 v roku 2016 spoločne s prirodzeným prírastkom obyvateľstva (77 000) vzrástla jednorazovo moslimská populácia o 1 117 000 a dosiahla odhadovaných 6 262 000 na konci roku 2016. To sa rovná asi 7,6 % celkového počtu obyvateľov Nemecka.

Veľkosť moslimskej populácie môže v roku 2020 čítať na 20 miliónov obyvateľov podľa Uwe Brandla, presidenta Bavorského Spolku (Bayerische Gemeindetag). Jeho odhad sa zakladá na takzvanom zjednotení rodín. Ide o proces, kedy úspešný žiadateľ o azyl postupne privedie do krajiny zhruba štyri až osem ďalších rodinných príslušníkov.

Pred viac ako desiatimi rokmi varoval historik Bernard Lewis pred prevažne islamskou Európou na konci dvadsiateho prvého storočia, ak budú súčasné migračné trendy pokračovať. Nemecké politické špičky sú predvojom naplnenie jeho vízie.

Soeren Kern je členom Gatestone Institute v New Yorku. Článok pôvodne vyšiel v anglickom originále Germany’s Muslim Demographic Future na Gatestone Institute.