• Vo svojej správe Charitatívna komisia spomenula propagáciu kazateľov nenávisti iERA [Islamic Education and Research Academy], ale popisuje charitu skôr ako obeť, než podnecovateľa nejakého extrémizmu. Podľa Komisie, je riešením byrokracia – extrémizmus iERA bude vyriešený väčším množstvom „vhodných postupov …, aby sa zabránilo zneužívaniu charity, jej stavu zariadení alebo majetku.“
  • Kto pozná iERA trocha lepšie, bude vedieť, že požadovať od tejto salafistickej charity vypracovať a následne riešiť vlastný plán proti extrémizmu je to isté, ako požadovať, aby Ku-Klux.Klan predstavil zamestnávateľské procesy na základe zvýhodňovania menšín.
  • Extrémistické charity nie sú súkromné inštitúcie: charitatívny status poskytuje mimoriadne právne a finančné výhody, vrátane príležitosti pre radikálne islamistické organizácie nárokovať si štátne dotácie. Ale žiadna vláda by nemala umožniť extrémistickej sieti využívať postavenie charity. Treba tieto charity zavrieť a zakázať tých islamistických aktivistov, ktorí vždy znova získavajú krytie charitatívnymi organizáciami.

4. novembra, regulátor britských charít, Charitatívne komisia zverejnila správu o svojom vyšetrovaní Islamskej vzdelávacej a výskumnej akadémie (iERA), britskej salafistickej skupiny a náboženskej výcvikovej organizácie. Umiernené moslimské skupiny a proti-extrémistickí analytici vyšetrovanie zo začiatku vítali, ale mnohí z nich budú sklamaní odporúčaniami Charitatívnej komisie.

Gatestone inštitút popísal viac ako tucet prípadov skúmajúcich prepojenie iERA s extrémizmom, rovnako ako zlyhanie vlády, médií a dokonca aj židovských organizácií pri riešení tejto rýchlo rastúcej salafistickej skupiny. V roku 2014 jeden z týchto článkov jedinečným spôsobom odhalil, že všetci členovia „Portsmouth Five„, čo je notoricky známa skupina ISIS žoldnierov z južného Anglicka, boli z mládežníckej organizácie iERA.

V roku 2014 Rada ex-moslimov v Británii zverejnila vlastnú komplexnú správu, ktorá sa ešte tesnejšie pozrela na úradníkov, kazateľov a na extrémistické vázby iERA. V dôsledku značného mediálneho pokrytia, Charitatívna Komisia začala vyšetrovanie. Podľa tvrdenia Charitatívnej komisie, „rozsah vyšetrovania“ pozostával z prešetrovania extrémistických väzieb iERA, rovnako ako jej „finančných tokov.“

Nenašli sa žiadne dôkazy. Hlava organizácie iERA Abdur Raheem Green, je bývalý džihádista, ktorý varuje moslimov pred židovským „zápachom,“ vyzdvihuje trest smrti ako „vhodný a efektívny“ trest za homosexualitu a cudzoložstvo a rozhodol, že bitie žien „je povolené.“

Ostatní pracovníci iERA vrátane Zakir Naika, islamského kazateľa, na ktorého MVO v Indii bola nedávno urobená razia a bola označené ako „nezákonná“ orgánmi činnými v trestnom konaní; alebo Abdullah Hakim Quicka, ktorý vyzval boha na „očistenie a vymazanie al-Aksá od špiny Yahoodov [Židov]“ a „vyčistenie všetkých krajín od špiny Kuffarov [neveriacich].

Vo svojej správe Charitatívna komisia spomenula propagáciu kazateľov nenávisti iERA, ale popisuje charitu skôr ako obeť, než podnecovateľa nejakého extrémizmu.. Podľa Komisie, je riešením byrokracia – extrémizmus iERA bude vyriešený väčším množstvom „vhodných postupov …, aby sa zabránilo zneužívaniu charity, jej stavu zariadení alebo majetku.“ Charitatívne komisia ďalej radí, že externí hovorcovia, by mali „podpísať vyhlásenie charity,v ktorom sa zaviažu na konanie proti extrémizmu, na ochranu dát a na rovnosť príležitostí.“ Charitatívna komisie uzatvára,že by malo vzniknúť „hodnotenie rizík“ pre všetky akcie a mala by sa zaviesť účinná „proti-extrémistická politika.“

Kto pozná iERA trocha lepšie, bude vedieť, že požadovať od tejto salafistickej charity vypracovať a následne riešiť vlastný plán proti extrémizmu je to isté, ako požadovať, aby Ku-Klux.Klan predstavil zamestnávateľské procesy na základe zvýhodňovania menšín. Ale práve také požiadavky dávajú zmysel úradníkom v Londýne, ktorí dodržiavajú vládnu líniu. Podľa nej hocijaké reálne príklady extrémizmu môžu byť len škodlivé dôsledky vonkajších vplyvov, pretože britský islam je vo svojej podstate dobrý. .

Proti-extrémistickí analytici videli túto slepotu Charitatívnej komisie už dávno predtým. V roku 2013 Charitatívna komisia informovala o prevádzkach nemenovanej charity:

Ostatní pracovníci iERA vrátane Zakir Naika, islamského kazateľa, na ktorého MVO v Indii bola nedávno urobená razia a bola označené ako „nezákonná“ orgánmi činnými v trestnom konaní; alebo Abdullah Hakim Quicka, ktorý vyzval boha na „očistenie a vymazanie al-Aksá od špiny Yahoodov [Židov]“ a „vyčistenie všetkých krajín od špiny Kuffarov [neveriacich].

Vo svojej správe Charitatívna komisia spomenula propagáciu kazateľov nenávisti iERA, ale popisuje charitu skôr ako obeť, než podnecovateľa nejakého extrémizmu.. Podľa Komisie, je riešením byrokracia – extrémizmus iERA bude vyriešený väčším množstvom „vhodných postupov …, aby sa zabránilo zneužívaniu charity, jej stavu zariadení alebo majetku.“ Charitatívne komisia ďalej radí, že externí hovorcovia, by mali „podpísať vyhlásenie charity,v ktorom sa zaviažu na konanie proti extrémizmu, na ochranu dát a na rovnosť príležitostí.“ Charitatívna komisie uzatvára, že by malo vzniknúť „hodnotenie rizík“ pre všetky akcie a mala by sa zaviesť účinná „proti-extrémistická politika.

Kto pozná iERA trocha lepšie, bude vedieť, že požadovať od tejto salafistickej charity vypracovať a následne riešiť vlastný plán proti extrémizmu je to isté, ako požadovať, aby Ku-Klux.Klan zaviedol zamestnávateľské procesy na základe zvýhodňovania menšín. Ale práve také požiadavky dávajú zmysel úradníkom v Londýne, ktorí dodržiavajú vládnu líniu. Podľa nej hocijaké reálne príklady extrémizmu môžu byť len škodlivé dôsledky vonkajších vplyvov, pretože britský islam je vo svojej podstate dobrý.

Proti-extrémistickí analytici videli túto slepotu Charitatívnej komisie už dávno predtým. V roku 2013 Charitatívna komisia informovala o prevádzkach nemenovanej charity:

„Navštívili sme charitatívne priestory a videli sme vystavené na stenách kancelárií prevádzky charity obrazy vodcu skupiny, ktorou je zakázaná teroristická organizácia. Tiež sme zistili, že charita organizovala pochody, pri ktorých boli prítomní priaznivci zakázanej organizácie.“

Bola táto charita, evidentne zameraná na podporu zakázanej teroristickej organizácie, zlikvidovaná? Nie. Namiesto toho Charitatívna komisia rozhodla na „pokyn dôverníkov vyvinúť a zaviesť spoľahlivé kontroly na riadenie aktivít charity a využívania jej priestorov.“

Charitatívna komisia začala aj v roku 2013 vyšetrovanie šiitskej charity International Islamic Link, financovanej daňovníkmi,ktorá mala v popis, že je „úrad … Ayatullah Nasir Makar Shiraziho.“ Aytollah Shirazi je jeden z nejnekompromisnejších klerikov Iránskeho režimu. Je známy kvôli vydaniu fatwy na vraždu iránskeho prodemokratického aktivistu Roozbeh Farahanipoura. Je tiež známy nemenné popieranie holokaustu a svojou podporou pre zabíjanie cudzoložníkov a homosexuálov.

Akonáhle Charitatívna komisia začala vyšetrovanie International Islamic Link, organizácia oznámila Charitatívnej komisii, že oni nemali žiadne prepojenie na tohto iránskeho duchovného. Avšak napriek jasným dôkazom o opaku, Charitatívna komisia vyhlásila, že je „spokojná“ s odpoveďou charity.

Charitatívna komisia považuje tvrdenia správcov extrémistických charít za nespochybniteľnú pravdu a reaguje na dôkazy o extrémizme len tým, že požaduje prísnejší byrokratický dohľad.

V roku 2014 Gatestone Institute zverejnil informácie o Islamic Network. Webové stránky tejto extrémistickej skupiny obhajovali vraždu odpadlíkov, vyzývajú moslimov nenávidieť nemoslimov a tvrdili, „Židia konšpirujú a túžia po ovládnutí moslimských krajín, rovnako ako krajín druhých.“ Po prešetrení charity, Charitatívna komisia sa rozhodla dať Islamic Network brožúrky s názvom „Ako riadiť riziká vo vašej charite.

Nedávne premaľovávanie reality Charitatívnou komisiou voči iERA je len ďalším príkladom slabého, neúčinného regulátora charity. Extrémistické charity nie sú súkromné inštitúcie: charitatívny status poskytuje mimoriadne právne a finančné výhody, vrátane príležitosti pre radikálne islamistické organizácie nárokovať si štátne dotácie, prostredníctvom programu „vrátenia daní“ s názvom „Gift Aid„. Hoci účty iERA sa nezmieňujú o rozsahu, ak dostáva z programu GiftAid. skupina povzbudzuje darcov, „vysloviť súhlas na darovanie pomoci.

Ak sa súkromná organizácia snaží o podporu nenásilnej, bigotnej islamistickej ideológie, potom by to slobodná spoločnosť mala umožniť robiť. Ale žiadna vláda by nemala umožniť extrémistickej sieti využívať postavenie charity. Treba tieto charity zavrieť a zakázať tých islamistických aktivistov, ktorí vždy znova získavajú krytie charitatívnymi organizáciami.

Samuel Westrop, Preklad pôvodného textu: UK: Another Massive Charity Commission Whitewash