Oficiálne údaje štatistického úradu ukazujú, že nemecký Frankfurt je mestom, v ktorom žije viac ako polovica ľudí s takzvaným „migračným pozadím“.

Pre denník Frankfurter Rundschau tamojšia zástupkyňa starostu pre integráciu Sylvie Weberová uvádza, že sa mesto môže pochváliť dlhou históriou rozmanitosti.

Nové údaje ukazujú, že 51,2 percent obyvateľov Frankfurte má prisťahovalecký pôvod. Do tejto kategórie sú zahrnuté osoby s nenemeckou národnosťozu, Nemci, ktorí sa narodili v cudzine, a maloleté osoby, ktorých rodičia sa do Nemecka prisťahovali.

„Trend je jasný, sme mestom bez nemeckej väčšiny,“ uviedla Weberová, podľa ktorej vo Frankfurte žijú „väčšie a menšie menšiny“, vďaka čomu je mesto stále rozmanitejšie.

Podľa monitoringu z roku 2015 je v meste zastúpených celkovo 195 národností, čo predstavuje asi 90 percent všetkých národností na svete.

Najväčšiu nenemecké skupinu tvoria Turci (13 percent), 61 percent obyvateľov, ktorí sa narodili v zahraničí, potom pochádza z niektorej z krajín Európskej únie.

Ako upozorňuje zástupkyňa starostu, drvivá väčšina z týchto ľudí žije v krajine legálne, len 0,7 percent čaká na deportáciu. Ďalšie 2,8 percenta potom nemá právo na pobyt alebo čaká na rozhodnutie úradov.

Tieto údaje pochádzajú z približne dvestotránkovej správy s názvom Frankfurt: Integrácia a sledovanie rozmanitosti, ktorá poskytuje informácie o tom, ako by mesto malo reagovať na nerovnosť, napríklad v oblasti nezamestnanosti, vzdelávania alebo bývania.

Z ekonomického hľadiska totiž existujú medzi Nemcami a cudzincami veľké rozdiely v príjmoch. Asi 49 percent ľudí s migračným pozadím žije pod hranicou chudoby, zatiaľ čo u Nemcov je to len 23 percent.

Pokiaľ ide o zamestnanosť, prácu má 83 percent nemeckých mužov a 78 percent žien, u obyvateľov s migračným pozadím je to 73 percent mužov a 59 percent žien. Ženy pochádzajúce zo zahraničia sú v porovnaní s Nemkou tiež oveľa častejšie matky samoživiteľky.

Podľa údajov zverejnených v minulom roku, by Nemci čoskoro mohli tvoriť menšinu aj v ďalších veľkých mestách ako je Augsburg alebo Stuttgart. Pripojili by sa tak k ďalším európskym mestám ako Amsterdam, Londýn alebo Ženeva.