Veľká Británia predtým dostala varovanie pre tucet jurisdikcií, ktoré majú väzby na Britániu. Napísali o tom britské noviny Financial Times v súvislosti s poslednou kauzou Paradise Papers.

Brusel uviedol, že 41 krajín dostalo varovanie, ak nezmení svoje daňové pravidlá. Ovšem britské obavy prispeli k tomu, že EÚ zadržala podobné varovanie pre ďalších dvanásť jurisdikcií, vrátane Bermúd či Kajmanských ostrovov, teda pre tzv. „Obvyklých podozrivých.“

Londýn svoj postoj zmenil tesne pred únikom tzv. Paradise Papers, ktoré dali tému daňových únikov opäť medzi hlavnú agendu. Európska rada začala analyzovať nečlenské krajiny EÚ, aby rozhodla, či budú označené za daňové raje. Boli stanovená kritériá, ako sa krajina môže vyhnúť tomu, aby bola za daňový raj označená.

Definícia hovorí, že by nemali ponúkať preferenčné daňové opatrenia alebo usporiadanie, ktoré umožňuje firmám premiestňovať zisky na vyhýbanie sa daniam. Tiež je potrebné splniť štandardy transparentnosti a zaviesť smernice podľa OECD o premiestňovaní zisku. Ak niekto nesplní kritériá, ešte sa môže vyhnúť zavedeniu na čiernu listinu tým, že urobí politický záväzok a plán, ako kritériá v budúcnosti splniť.

Všetky členské krajiny by mali zoznam schváliť, očakáva sa, že bude publikovaný 5. decembra. Zdá sa, že opäť je v jadre téme Veľká Británia a jej teritória. A je otázkou, či sa bude mať „k upratovaniu.“