V tlačovej správe Ministerstvo spravodlivosti uvádza, že Európsky súd pre ľudské práva zavádza novú prax v systéme podrobnejšieho odôvodňovania rozhodnutí samosudcov. Ešte v roku 2015 zástupkyňa vlády SR pred ESĽP JUDr. Marica Pirošíková ako vedúca delegácie SR vo svojom prejave na konferencií o reforme ESĽP v Bruseli vyzdvihla významný prínos systému Európskeho dohovoru o ľudských právach v Európe a ocenila snahy ESĽP v oblasti zníženia počtu nevybavených zjavne neprijateľných sťažností.

Zdôraznila však, že rýchlosť konania nemôže ísť na úkor riadneho výkonu spravodlivosti a ocenila preto snahu ESĽP v blízkej budúcnosti uvádzať stručné odôvodnenie rozhodnutí samosudcu. (príloha č. jedna – MS tlačová správa 2015) Doterajšia prax bola taká, že sťažnosti, ktoré nespĺňali podmienky prijateľnosti, samosudcovia v Štrasburgu zamietnutia neodôvodňovali a sťažovateľom bolo doručené iba oznámenie bez akéhokoľvek vysvetlenia. Keďže v Štrasburgu neexistuje žiadna infolinka a pracovníci na maili neodpovedajú nebolo na koho svoje otázky adresovať.

Ako je uvedené v tlačovej správe, od júna 2017 preto ESĽP zmení spôsob, ktorým samosudca rozhoduje. Namiesto listu oznamujúceho rozhodnutie bude sťažovateľom doručované rozhodnutie ESĽP a podpísané samosudcom, ktorý rozhodol, pričom k rozhodnutiu bude priložený list v národnom jazyku sťažovateľa. Takéto rozhodnutie bude v mnohých prípadoch obsahovať odkaz na osobitné dôvody neprijateľnosti. (príloha č. jedna – MS tlačová správa 2017) Do budúcna by rozhodnutia o neprijateľnosti mali dostať „ľudskejšiu“ a „zrozumiteľnejšiu“ tvár a zároveň ako ľudia, ktorí majú pocit, že ich práva na vnútroštátnej úrovni boli porušené, tak aj samotní advokáti, dostanú relevantnú odpoveď a budú vedieť kde v sťažnosti pochybili a budú môcť svoje podanie prípadne, po odstránení formálnych nedostatkov, zopakovať.