Český portál iDnes píše o tom. že krajiny Európskej Únie zavedú novú legislatívy v oblasti daní. Daňoví poradcovia, účtovníci apod, ktorí budú vedieť, že firma si chce znížiť dane, budú povinní to oznámiť pod hrozbou postihu..

  • Krajiny Európskej únie sa zhodli na novele smernice, ktorá účtovníkom ukladá povinnosť oznamovať úradom schémy, ktorá by cezhranične pôsobiace firmy mohli využívať v snahe platiť čo najnižšie dane.
  • Pokiaľ na chystanú snahu znížiť dane neupozornia, bude im hroziť postih.
  • Návrh smernice tiež uvádza charakteristiky typov schém, ktorá by mala byť daňovým úradom oznamované.

Daňoví poradcovia, účtovníci a právnici budú mať v krajinách Európskej únie povinnosť oznamovať úradom plány cezhranične pôsobiacich firiem, ktoré by mohli viesť k snahe platiť čo najnižšie dane. Na novele príslušnej smernice sa v utorok v Bruseli zhodli ministri financií EÚ. Unijné krajiny si podľa nej budú tiež od polovice roka 2020 pravidelne a automaticky tieto informácie vymieňať.

Ak sa úrady dostanú k informáciám o možnom agresívnom daňovom plánovaní ešte pred tým, než je určitá schéma uvedená do praxe, budú môcť príslušnú medzeru včas uzavrieť a tým zabrániť daňovému úniku,“ vysvetlil v utorok novinárom Vladislav Goranov, minister financií Bulharska, teda terajší predsedníckej krajiny EÚ.

Daňovým sprostredkovateľom, ktorí na chystanú snahu znížiť dane neupozornia, bude od členských krajín hroziť postih.

Rozhodnutie členských krajín, ktoré ešte bude musieť Rada EÚ vo finále jednomyseľne potvrdiť, uvítal komisár pre hospodárske otázky, dane a clá Pierre Moscovici. „Odsúhlasené pravidlá potvrdzujú, že EÚ je na čele sveta, pokiaľ ide o daňovú transparentnosť. Európske daňové úrady dostanú prístup k informáciám, ktoré potrebujú, aby mohli ukončiť schémy agresívneho daňového plánovania,“ uviedol.

Návrh smernice, na ktorej zavedenie do národného práva majú krajiny čas do konca budúceho roka, tiež uvádza charakteristiky typov schém, ktoré by mali byť daňovým úradom oznamované. Ide napríklad o cezhraničné platby do krajiny s veľmi nízkou úrovňou zdanenia alebo o schémy, z ktorých je zjavná súvislosť medzi poplatkami účtovanými sprostredkovateľmi a výškou úspory na dani.

Podľa námestníčky českej ministerky financií Lenky Dupákovej zástupcovia krajín hlasno debatovali práve o týchto charakteristikách. „Zásadné pripomienky malo množstvo krajín, ktoré uviedli, že vec schvália, ale s radou vecí nesúhlasia a pôsobí im problémy,“ podotkla. Medzi krajinami, ktoré sa vyjadrili podobným spôsobom, bolo napríklad Grécko či Luxembursko.

Frakcia Socialistov a demokratov v Europarlamente schválenú novelu včera privítala a nadšene okomentovala

To je aspoň jedna dobrá správa pri téme daní. V tejto oblasti sú dobré správy zriedkavé kvôli potrebe jednomyseľnosti medzi členskými štátmi. Preto vítame pokrok, ktorý sme dnes dosiahli.

Podľa portálu Politico sa za zatvorenými dverami odohrávalo búrlivé divadlo.

Portál tvrdí, že v priebehu uzatvoreného zasadnutia ECOFIN v Bruseli, sa ministri financií z Belgicka, Cypru, Maďarska, Írska, Luxemburska, Malty a Holandska pustili do hádky s Pierom Moscovicim, komisárom EU.

Vyčítali mu, že pomenoval otvorene uvedené krajiny ako daňové raje. Vraj sa mu to vráti v budúcnosti.

Pre Piera Moscovici to nebolo dobré, pretože už doteraz ho veľa ľudí neznášalo a teraz je situácia ešte horšia,“ povedal jeden úradník.