Ekonomika Ukrajiny je závislá od zárobkov Ukrajincov v zahraničí

Agentúra UNIAN zverejnila, že minulý rok Ukrajinci zarobili a oficiálne domov poslali 10.88 miliárd dolárov, čo bolo o 17,5% viac než v roku 2017.

[sociallocker][/sociallocker]

Na prvom mieste je Poľsko, z ktorého odišlo 3,626 miliardy dolárov a oproti minulému roku to bolo viac o 16,4%.

Druhé miesto ešte stále zaujíma Rusko s 948 miliónmi dolárov, ale so zostupnou tendenciou. V roku 2017 Ukrajinci z Ruska poslali o 26,6% viac.

Na treťom mieste boli zárobky Ukrajincov v USA, odkiaľ prišlo 870 miliónov dolárov a išlo 28,1% nárast

Hrubý domáci produkt v roku 2018 bol 3,599 bilióna hrivien, čo je podľa dnešného kurzu 131,9 miliardy dolárov. Podiel peňazí zaslaných občanmi Ukrajiny je teda 8,25% celkového HDP

Tento rok očakáva Národná banka Ukrajiny prílev peňazí vo výške 12 miliárd dolárov.

Ak narastie HDP na cca 140 miliárd, ostane podiel zahraničných zárobkov na celkovom HDP prakticky nezmenený. Ukazuje to mimoriadnu závislosť ekonomiky Ukrajiny od zahraničných príjmov.

Rozpočet Ukrajiny na rok 2018 mal na príjmovej stránke 917 miliárd hrivien, čo je k dnešnému kurzu 33,607 miliardy dolárov. Pritom na plánovanej stránke príjmov rozpočtu zahraničné zárobky nefigurujú

Dá sa teda povedať, že skoro 11 miliárd, ktoré oficiálne prišlo na Ukrajinu na súkromné účty znamenalo podstatné vylepšenie reálnej, mimoriadne nízkej úrovne občanov Ukrajiny. Vláda mala v minulom roku deficitný rozpočet, keď minula skoro jeden bilión hrivien, t.j. 36,577 miliardy dolárov podľa dnešného kurzu. Spomínaných 10,88 miliardy dolárov je oproti výdavkovej stránke na hranici 29,75%. To je číslo, ktoré musí zákonite deformovať oficiálne projekcie a fakticky je zdrojom reálneho rastu HDP.

V skutočnosti teda optimistické vízie o tom, ako Ukrajina rastie, ako sa rozvíja a získava samostatnosť pri odtrhávaní sa od Ruska, sú úplným nezmyslom. Rast HDP je užitočný pre budúcnosť vtedy, keď rastie produktivita práce, keď sa ekonomika reštrukturalizuje, keď je tovrený rozvojom malého a stredného podnikania, ale nie je príliš užitočný, ak znamená len spotrebu.

Ukrajinské HDP podľa zverejnených údajov narástlo v roku 2018 o 3,3% čiže cca o 5 miliárd dolárov. Ak teda oficiálne prišlo na Ukrajinu o skoro 2 miliardy dolárov viac ako v predminulom roku a do toho sa bude uvažovať aj s neoficiálnymi transfermi peňazí v hotovosti, ktoré obiehajú mimo bankový obeh, čísla rastu vytvoreného vnútornými zdrojmi Ukrajiny sa zmenšia minimálne o polovicu.

A je viac ako zrejmé, že uvedené peniaze boli prilepšením obyvateľov. Podľa parity kúpnej sily je Ukrajina niekde za 110. miestom na svete s 8656 dolármi na obyvateľa

Pre porovnanie susedia Ukrajiny sú na tom omnoho lepšie. Rusko je podľa MMF na 50. mieste s 27890 dolármi, Bielorusko na 69. mieste s 18616 dolármi, Maďarsko na 44. mieste s 28910 dolármi, Slovensko na 38. mieste s 32895 dolármi a Poľsko na 43.mieste s 29251 dolármi.

Mimoriadne zaujímavé číslo je viac ako štvrtinový pokles oficiálnych transferov z Ruska. Môže to mať viac dôvodov. Došlo k významnému odlivu záujemcov o prácu v Rusku ( v roku 2017 prišlo o 42,7 tisíc ľudí viac), počet ľudí, ktorí prijali občianstvo ostal zhruba na úrovni roku 2017. Nie je však jasné, či bol toto práve dôvod poklesu príjmov

Možno je tiež dôležitým faktorom proces kladenia stále tvrdších prekážok oficiálnej vlády Ukrajiny, ktorá prerušuje rôzne druhy kontaktov s Ruskom. Pre obyvateľov, ktorí chcú priniesť peniaze domov je asi výhodnejšie ich dopraviť osobne a tým sa do štatistiky nedostanú.


Publikovaný

v

,

od

Značky: