Deti nesmú riadiť auto, nesmú fajčiť, piť alkohol, používať strelnú zbraň, nemôžu obchodovať na burze alebo vykonávať chirurgické zákroky a milión ďalších vecí, pretože pre to nemajú potrebnú mentálnu a vzdelanostnú vybavenosť…

Ale na stav planéty je prezentované, ako najväčší expert adolescentné dievča s duševnou poruchou s nedokončenou školou (pretože školu vytrvalo bojkotuje)…

To ako vážne???