Celosvetová porovnávacia štúdia s názvom „Antisemitské násilie v Európe,“ ktorá bola vydaná tento mesiac, poskytuje náhľad na rastúci kontinentálny problém antisemitizmu a na páchateľov protižidovských útokov vo Francúzsku, Spojenom kráľovstve, Nemecku, Švédsku, Nórsku, Dánsku a Rusku.

Centrum výskumu extrémizmu v Oslo zistilo, že podľa prieskumu medzi židovskými populáciami sú najčastejší páchatelia antisemitských zločinov islamskí extrémisti, po ktorých nasledujú ľavicoví extrémisti.

Respondenti vo Francúzsku, Švédsku, Nemecku a Spojenom kráľovstve „najčastejšie vnímajú páchateľa“ antisemitského útoku ako „niekoho s moslimským extrémistickým pohľadom„.

Štúdia vyvrátila teóriu, ktorú hlásajú niektorí „antisionisti“, že antisemitské násilie spôsobuje Izrael a jeho príležitostné strety s arabskými susedmi. Univerzitná štúdia zistila, že medzi arabsko-izraelskými spormi a vznikom európskeho násilia voči Židom neexistuje „priama príčinná súvislosť„, ale niekedy pôsobí ako spúšťač násilia pre jednotlivcov, ktorí už majú extrémistické názory.

Klíma antisemitizmu v európskych krajinách donútila Židov, aby utiekli do Izraela a Ameriky. Vlani 5 000 židov opustilo Francúzsko, aby odišli do Izraela. Pri skúmaní jedna tretina európskych Židov uviedla, že zvažujú opustenie Európy

Kým židovské obyvateľstvo v Európe naďalej klesá, moslimské obyvateľstvo nepretržite rastie. To je z veľkej časti dôsledkom dvoch faktorov: islamskej migrácie do Európy a skutočnosti, že moslimské rodiny majú viac ako tri deti na pár. V roku 2015 dorazilo do Európy približne 1,3 milióna prisťahovalcov z Blízkeho východu a severnej Afriky.

Globálny prieskum ADL zistil, že 74 percent jednotlivcov v severnej Afrike a na Strednom východe má antisemitské postoje. Celosvetový prieskum spoločnosti Pew zistil podobné výsledky. V Egypte, Jordánsku, Libanone, Turecku, Pakistane a na palestínskych územiach menej ako päť percent respondentov malo „priaznivé názory“ na židovské obyvateľstvo.

Zdroj: Conservative Review