Čo má spoločné tank a varenie žaby?
Pripravia vás o slobodu…