Na stránkach OKS bol zverejnený článok, ktorý svojou podporou vojny porušuje Trestný zákon v paragrafe 417. V krajnom prípade je možné odňatie slobody až na doživotie.

Strana „Občianska konzervatívna strana“ (OKS) bola založená v roku 2001 hlavne bývalými členmi Demokratickej strany. Google ju charakterizuje ako stranu, ktorá sa hlási ku liebrtarianiuzmu, euroskepticizmu, fiškálnemu konzervativizmu a liberálnemu konzervativizmu.

Wikipedia ich hodnotí ako stranu, kde už euroskepticizmus vypadol s nosnou ideológiou konzervativizmus a
klasický liberalizmus.

Konzervativizmus, resp. klasický liberalizmus však odmietajú radikálne akcie a trvajú na dodržiavaní zákonov.

O to prekvapujúcejšie je, keď sa na stránkach OKS objavil text, ktorý podporuje vojnové aktivity USA, Veľkej Britácie a Francúzska.

Občianska konzervatívna strana (OKS) vyjadruje podporu vojenskému zásahu USA, Veľkej Británie a Francúzska v Sýrii.

Podľa medzinárodných zákonov je ozbrojená akcia voči inej krajine možná len pri napadnutí, alebo so súhlasom Bezpečnostnej rady. Ani jedna podmienka nebola v tomto prípade splnená.

Akt podpory uvedených troch krajín má potom charakter podpory trestného činu, čo je samo osebe porušením zákona. Ak však ide o vojnu, slovenský zákon je ďaleko prísnejší

§ 417 Ohrozenie mieru
(1) Kto v úmysle narušiť mier akýmkoľvek spôsobom podnecuje k vojne, vojnu propaguje alebo inak podporuje vojnovú propagandu, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až desať rokov.

(2) Odňatím slobody na desať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa potrestá páchateľ, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) v spojení s cudzou mocou alebo cudzím činiteľom,

b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

c) za krízovej situácie.

V prípade OKS je to teda nielen podpora vojny, ale aj podpora cudzej mocnosti, kde je trestná sadzba oveľa prísnejšia

Pod článkom sú podpísaní Ondrej Dostál, predseda OKS, poslanec NR SR a Ivan Kuhn, podpredseda OKS.

OKS

Ondrej Dostál predseda OKS, člen klubu SaS, pri skladaní poslaneckého sľubu / TASR

Prokuratúra a polícia by mala voči OKS a minimálne proti autorovi textu zahájiť trestné stíhanie.

Slovenský zákon je ešte stále viac ako vazalské ohýbanie sa pred veľkomožnými pánmi z USA a Veľkej Británie. Aj keď si to možno autor textu a správca stránky OKS nemyslia.

Pre nich je zrejme slovenský zákon menej, oni sú predsa viac ako zákon. S podporou USA za chrbtom.