Ontario schválilo zákon, ktorý oprávňuje vládu k tomu, aby odobrala deti rodičom, ktorí odmietajú prijať rodovú identitu svojich potomkov. Zákon o podpore detí, mládeže a rodín prešiel vďaka hlasovaniu, v ktorom 63 poslancov hlasovalo za a 23 proti.

Zakladateľ zákona považuje nerešpektovanie rodovej identity dieťaťa za formu zneužívania.

Cieľom zákona je „podporovať najlepšie záujmy, ochranu a blaho detí,“ vrátane ich rodovej identity. „Rodová identita“ a „rodové vyjadrovanie“ tak bude zahrnuté ako faktor, ktorý je potrebné preskúmať v rámci „najlepšieho záujmu dieťaťa.

Podľa denníka Life Site News zakladateľ zákona Michael Coteau uviedol: „Považujem to za formu zneužívania, ak dieťa seba samo identifikuje určitým spôsobom a rodič mu hovorí, že tak to byť nemôže.“

„V takom prípade by dieťa malo byť rodičom odobrané a dané do prostredia, kde bude jeho identita prijatá,“ dodal Coteau.

Nie všetci sú však novým zákonom nadšení. Podľa Life Site News bola spísaná petícia, ktorá žiada, aby zákonodarné orgány zákon zrušili. Podľa kritikov totiž zákon „ničí náboženskú slobodu a rodičovské práva.

Petícia už nazbierala takmer 8 000 hlasov

„Návrh zákona číslo 89 dáva štátu väčšiu moc vyňať deti z rodín, ktoré sa postavili proti LGBT agende a umožňuje vládnym agentúram zakázať párom, ktoré s touto agendou nesúhlasia, aby mohli adoptovať deti,“ píše sa v petícii.

„Toto je priamy útok na kresťanských rodičov, ktorí odmietajú ideológiu transsexuálov ,  stojí v dokumente.

Petícia ďalej cituje vedúceho stratéga Campaign Life Coalition Jacka Fonseca, ktorý údajne vyhlásil: „So schválením zákona č. 89 sme vstúpili do obdobia totalitnej moci štátu, čoho sme v histórii Kanady nikdy pred tým neboli svedkami. Tento zákon je vážnou hrozbou pre kresťanov a ďalších veriacich ľudí, ktorí majú deti, alebo ktorí dúfajú, že ich mať budú vďaka adopcii. „. Petícia už získala 7 842 podpisov.