Britský minister vyhlásil, že od marca 2019 bude zavedený nový imigračný systém, ktorý už nebude umožňovať voľný pohyb ľudí medzi krajinami EÚ a Veľkou Britániou.

Minister pre migráciu Brandon Lewis túto informáciu oznámil v spojitosti s „detailným posúdením“ nákladov a prínosov migrantov z Európskej únie, ktoré si britská vláda teraz vyžiadala. Táto správa bude podľa očakávaní vydaná v septembri 2018, teda 6 mesiacov pred úplným brexitom.

Britská ministerka vnútra Amber Ruddová už skôr uistila firmy, že imigrácia v spojitosti s brexitom nebude nijako ostro zasiahnutá. Veľká Británia chce naďalej priťahovať „najvzdelanejších a najšikovnejších“ migrantov z celého sveta, pričom sa zvažuje systém pracovných povolení pre Európanov.

Konfederácia britského priemyslu (CBI) uviedla, že podniky „naliehavo“ potrebujú vedieť, ako bude imigrácia z EÚ vyzerať, a to ako v „prechodnom“ čase do marca 2019, tak aj po nej. Ministri tiež prisľúbili „rozsiahle“ konzultácie, pri ktorých vypočujú stanoviská podnikov, odborov a univerzít.

Imigrácia bola jedným z ústredných tém minulého referenda o zotrvaní Británie v EÚ a ministri sľúbili, že pri vyjednávaní brexitu „znovu prevezmú kontrolu“ britských hraníc. Imigračný zákon, ktorý odhalí metódu, ktorú vláda pre nový imigračný systém zvolila, bol minulý mesiac spomenutý tiež v kráľovninej reči.

Lewis pre BBC detaily o budúcej imigračnej politike vlády nepotvrdil a uviedol, že budú zverejnené v bielej knihe, ktorá bude vydaná neskôr tento rok, a že imigračný zákon bude prerokovaný v parlamente v roku 2018.

Ministri ďalej uviedli, že po brexite zavedú akési implementačné obdobie, ktorého cieľom bude minimalizovať ekonomický a spoločenský dopad vystúpenia Británie z EÚ. Lewis uviedol, že je „jednoducho samozrejmé“, že pravidlá EÚ o voľnom pohybe osôb v tomto období platiť nebudú a že nový systém bude zavedený na jar 2019.

Ministerstvo vnútra požiadalo Poradný výbor pre migráciu (Migration Advisory Committee), aby zvážil regionálnu distribúciu migrácia z EÚ, ktorej sektory sú na nej najviac závislé a úlohu dočasných a sezónnych pracovníkov.

Táto správa sa bude zaoberať „ekonomickými a spoločenskými nákladmi a prínosmi migrácie z EÚ pre britské hospodárstvo“, jej dopadmi na konkurencieschopnosť a tým, či by bolo výhodné zamerať migráciu na vysoko kvalifikované práce.

Ministerka vnútra Amber Ruddová povedala: „Zaistíme, aby sme naďalej priťahovali ľudí, ktorí pre nás majú ekonomický, spoločenský a kultúrny prínos. Nový imigračný systém nám však zároveň poskytne kontrolu nad objemom ľudí, ktorí sem prichádzajú, čo vzbudí dôveru verejnosti v to, že uplatňujeme svoje vlastné pravidlá ohľadom osôb, ktoré chceme do Veľkej Británie prijať, a pomôže nám znížiť čistú migráciu na udržateľnú úroveň. „