Aj napriek tomu, že tradičné socialistické strany opustili svoje základy, Európska únia zostáva hlboko socialistickou organizáciou, ktorá verí v silné práva pracujúcich na úkor podnikov – prinajmenšom súdiac z jej najnovšieho vyhlásenia.

Európska komisia predstavila konečnú verziu Európskeho piliera sociálnych práv, dokument, v ktorom predseda Komisie Jean-Claude Juncker, vedomý si problémov EÚ, sa snaží opäť definovať, o čom celý projekt [Európskej Únie] je. Európa sa tradične odlišuje od USA, ako aj od rozvíjajúcich sa ázijských a latinskoamerických ekonomík vo svojich sociálnych záľubách: vysoké dane, silné sociálne záchranné siete, prísne regulované trhy práce. Hoci tento prístup bol kritizovaný ako prekážka hospodárskeho rozvoja, nový dokument EÚ – ktorý je súborom usmernení hlavne pre eurozónu – sa ho snaží ukotviť.

20 hlavných princípov deklarácie zahŕňa ochranu proti náhlemu prepusteniu, rodičovskú dovolenku, pružný pracovný režim pre ženy aj mužov, ktorí majú deti a dokonca aj odsek, ktorý sa dá čítať ako súhlas so všeobecným univerzálnym základným príjmom – systémom, ktorý sa testuje vo Fínsku a počas tohto roka sa bude skúmať v Holandsku:

Každý, kto nemá dostatok zdrojov, má právo na dávky primeraného minimálneho príjmu, ktoré zabezpečia dôstojný život vo všetkých fázach života a efektívny prístup k obstaraniu tovaru a služieb. Pre tých, ktorí môžu pracovať, by dávky minimálneho príjmu mali byť spojené so stimulmi na (re) integráciu na trhu práce.

Toto je oveľa silnejšie než predchádzajúce odporúčania na poskytnutie primeranej „sociálnej pomoci“ chudobným –  zjavne vďaka podpore Francúzska a Nemecka. V osobitnom dokumente, v ktorom sa podrobne uvádzajú zásady pre zamestnancov, Európska komisia vysvetľuje: „Minimálny príjem má za cieľ zabrániť biede ľudí, ktorí nemajú nárok na dávky sociálneho poistenia, alebo ich nárok na takéto dávky skončil a tým aj boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu.

Súčasné predpisy EÚ umožňujú štvormesačnú rodičovskú dovolenku pre matky a otcov a právo na flexibilné pracovné podmienky po návrate. Nový návrh požaduje platenú dovolenku aj vtedy, ak sa pracovník nemusí starať o dieťa, resp. o chorého rodiča. Vyhlasuje tiež právo pracovníkov na prechod medzi pracovným úväzkom na plný a čiastočný úväzok, prácu z domu podľa potreby a vytváranie ďalších flexibilných opatrení. Je to oveľa štedrejšie ako v USA, kde dcéra prezidenta Donalda Trumpa Ivanka presadzuje plán na zavedenie 12 týždňov rodičovskej dovolenky iba pre matky.

Tento dokument neveští nič dobré pre spoločnosti typu „gig-economy“, ako je napríklad Uber, ktoré chcú zaobchádzať s pracovníkmi ako s nezávislými dodávateľmi a nie so zamestnancami. V súlade so zásadou „spravodlivých pracovných podmienok“ sa so všetkými pracovníkmi musí zaobchádzať rovnako a musia mať prístup k sociálnym dávkam a odbornej príprave bez ohľadu na ich zmluvný štatút. Hoci dáva falošný dôraz na „novovznikajúce obchodné modely„, deklarácia ohrozuje trestajúcim zdanením a sankciami za ukončenie určitých skupín zamestnancov tie spoločnosti, ktoré vytvárajú neisté pracovné miesta. Takéto sankcie už existujú v niektorých krajinách EÚ: V Rakúsku môže byť podnik potrestaný za prepustenie pracovníka staršieho ako 50 rokov, ktorý odpracoval najmenej 10 rokov.

Výsledkom rozsiahlych konzultácií je, že Sociálny pilier je len súbor odporúčaní a nie záväzných pravidiel, aké požadovali odborové zväzy a aktivisti. Predstavuje to však akéhosi Ducha času v kľúčových krajinách eurozóny: Dokonca aj stredopravé vlády v Nemecku a Španielsku podporujú úroveň ochrany pracovníkov a sociálneho zabezpečenia, ktoré sú v USA chránené extrémnymi progresivistami, ako je senátor Bernie Sanders.

Cieľom Junckera bolo popísať široký konsenzus o tom, čo znamená žiť v Európe. Niektoré skupiny zainteresovaných strán – napríklad vplyvná podniková lobby BusinessEurope – sa vyhli podpore niektorých konkrétnych návodov, ako napríklad rozšíreniu dovolenky na starostlivosť o deti. Ale dokonca aj oni súhlasia so všeobecnou ideológiou, ktorá uprednostňuje kvalitu života pred rastom. Keďže sa Spojené kráľovstvo aktívne usiluje o konkurenčnú výhodu tým, že opúšťa EÚ a súčasná americká administratíva je zameraná menej sociálne ako predchádzajúca, tento konsenzus bude znamenať ešte väčšie roztvorenie nožníc medzi kontinentom a anglicky hovoriacim svetom.

Zdroj: Bloomberg