Vyberte položku Stránka

Autor: Slobodný Výber

Nová ľavica – Frankfurtská škola (2.časť)

Frankfurtská škola na rozdiel od pravoverných marxistov nerobí žiadne plány ohľadne budúcnosti. Je však ďaleko prezieravejšia než naši klasickí liberáli a sekularisti. Aspoň si uvedomuje, že mravné úchylky, ktoré podporujú a šíria, urobia nakoniec život spoločnosti nemožným a neznesiteľným. Tým vzniká veľký otáznik nad tým, aká vôbec bude ona budúcnosť, ku ktorej vedú. „

Čítaj viac

Nová ľavica – Frankfurtská škola (1.časť)

Pred takmer dvadsiatimi siedmimi rokmi sme sa nejakým neveľmi vydareným postupom zbavili boľševickej varianty revolučného socializmu. Naše zraky sa obracali s nádejou k západnému svetu, bez toho aby sme tušili, že sa na nás z toho adorovaného západu privalí vlna nového socializmu, tentokrát kultúrneho. Západ je ním veľmi vážne nakazený. Máme malú výhodu v tom, že máme za sebou štyridsať rokov komunistickej totality a mali by sme tak byť proti nemu odolnejší. Ak sa mu ale rázne nepostavíme, prehltne aj nás. – V kratšom cykle sa pozrieme na históriu a vznik Novej ľavice, v prvých dvoch dieloch náboženským pohľadom.

Čítaj viac

AMERICAN THINKER: Faloš “Otvorenosti a tolerancie“

Naviac progresivisti a liberáli nie sú tolerantní voči ľuďom proti ktorým názorovo stoja. Demokratickí politici, médiá, zábavný priemysel a univerzity ustavične urážajú a zavrhujú každého kto má opačný názor nie len na Islam a imigráciu, ale tiež na klimatickú zmenu, rovnoprávnosť, kontrolu zbraní, interrupcie, homosexuálne manželstvá, genderovú identitu a ďalšie. A toto urážanie o odsudzovanie zahŕňa neúnavnú snahu o označenie akejkoľvek kritiky týchto tém (Islam, imigrácia atď.) ako „hejt“. Skrátka, tolerancia nie je hodnota, ktorú by progresivisti a liberáli naozaj praktizovali. Slovo „tolerancia“ je zbraň na umlčanie konzervatívcov.

Čítaj viac

Príspevky za Máj

Pin It on Pinterest