Prečo ľavicoví liberáli z najprestížnejších univerzít nenávidia chudobných ľudí a chcú, aby zostali chudobnými?
Ľavičiari propagujú hodnoty, ktoré pôsobia proti ľuďom, ktorým tvrdia, že pomáhajú. Prečo sú blahobytní, vysokoškolsky vzdelaní ľudia ľavičiarmi? Mnohí ľudia si uvedomili, že jedným z prominentných aspektov ľavicovej agendy je zámerná deštrukcia rodiny. Pešiakmi pre túto agendu sú študenti vysokých škôl. Vlastnosti, ktoré charakterizujú mladých ľudí, sa na tieto účely perfektne hodia: sú zbehlí v ovládaní médií, spoločenskí a komunikatívni. Dôvodom, prečo študenti vysokých škôl sú ľavičiarmi, je to, že chcú zabezpečiť, aby sa pracujúca trieda nikdy nevyňala zo svojich pút. Skrátka, vysokoškolskí študenti nenávidia chudobných ľudí a chcú, aby zostali chudobnými.

Existujú tri ingrediencie v stratégii bohatých, ako udržať svoje topánky na žľaboch chudobných: sociálny liberalizmus, sociálne signalizácie a udržiavanie štruktúry systému.

Sociálne ľavičiarstvo a triedny boj

V jednej z mojich tried na Yale profesor usporiadal anonymný prieskum v triede. Pýtal sa študentov v mojej triede na tri otázky:
⦁ Koľko z vás vyrástlo v tradičnej nukleárnej rodine?
⦁ Koľko z vás má rodičov, ktorí zostali v manželstve a nikdy sa nerozviedli?
⦁ Koľko z vás malo aspoň jedného rodiča, ktorý s vami bol doma do doby, než ste začali chodiť do školy?
Celkové percentuálne rozmedzie pre každú otázku bolo od 90 – 95%. Keby ste sa však opýtali tých istých študentov na ich názory na slobodné materstvo, ženy na pracovisku alebo na rozvody, pevne by tieto veci podporovali.

Nikto z nich by sa nepýtal, či dôvodom pre to, že mali stabilné detstvo, navštevovali univerzitu najvyššej úrovne a pochádzajú z rodín zarábajúcich viac ako dvojnásobok priemeru ročného príjmu ($ 120 000 ročne v porovnaní s priemerom $ 52 000) nie je to, že ich rodiny nasledovali tradičné sociálne normy.

Prečo je to tak, že bohatí študenti pretláčajú idey, ako je vyhýbanie sa manželstvu či propagácia slobodného rodičovstva, ktoré sú očividne zlé pre jednotlivcov i rodiny? Dôvod je ten, že nenávidia chudobných ľudí, prinajmenšom podvedome. Títo ľudia využívali všetky benefity tradičnej rodiny a konzervatívnych hodnôt, zatiaľ čo propagujú ideológiu, ktorá je deštruktívna a propaguje destabilizáciu rodín v nižších sociálnych triedach.

Sociálny liberalizmus je metódou, ako hromadiť bohatstvo a zároveň si udržať nadvládu. Liberálni študenti vysokých škôl sa vyhrievajú vo výhodách stability, zatiaľ čo vnucujú nestabilitu ostatným, aby nikdy neboli schopní vyliezť po sociálno-ekonomickom rebríčku. Je to nenápadná a prefíkaná metóda, pretože môžu mať zo seba dobrý pocit preto, že sú „otvorení“ a „akceptujúci“, zatiaľ čo si užívajú plody hodnotového systému, o ktorom tvrdia, že je opresivní.

Priemerný liberálny vysokoškolský študent

V poslednom článku v harvardských študentských novinách autor opisuje bežné zoo zviera videné na mnohých elitných univerzitách – Privilegovaného liberála:

Často uvidíte harvardského privilegovaného liberála študovať v kaviarni (prinajmenšom Starbucks) usrkávajúc drahé macchiato. Ako listujú stránkami svojho prideleného čítania, vyskočí na ich iPhone notifikácia: Schôdza Klubu sociálnej spravodlivosti za 10 minút. Vstanú a kráčajú k dverám, ich značkové topánky hlučne klepú po podlahe. Ako vychádzajú z kaviarne, prejdú okolo bezdomovca, zvaleného na stranu a trasúceho sa v zime Nového Anglicka; nevšímajú si toho, ich nová Canada Goose bunda (stojaca približne $ 600) – poskytuje dosť tepla len pre jedného. Dorazia na svoju schôdzku práve včas, zasadnú a otvoria svoj Macbook Pro, zdieľajú na Facebooku posledný príhovor Bernieho Sandersa, ako napáda „miliardársku triedu“.

Toto je najvýstižnejší popis priemerného vysokoškolského liberála, aký som kedy videl. Ak sa jedného z týchto študentov spýtate, ako najlepšie pomôcť chudobným, nepochybne vám dajú odpovede siahajúce od „bezplatného vzdelania“, „prístupu k zdravotnej starostlivosti“, a „zvýšeniu minimálnej mzdy“. Všetky z týchto odpovedí zvyčajne majú jednu tému spoločnú: viac vlády.

Toto je úplne zámerné. Čím viac moci jednotlivci odovzdajú vláde, tým viac sa budú chudobní spoliehať na tých, ktorí sú pri moci pre svoje živobytie, tým menej budú schopní vyhrabať sa z chudoby a dosiahnuť tých istých pozícií, o ktoré usiluje Privilegovaný liberál.

Títo študenti boli podmienení tak, aby nikdy za žiadnych okolností nereflektovali na svoju vlastnú privilegovanú výchovu a nepýtali sa, či je tradičná rodinná štruktúra výhodná aj pre iných ľudí, ako sú oni sami. Títo študenti nepochádzajú z prostredia vládnych almužien, mimomanželských zväzkov a rozvedených rodín. Ale keby ste sa ich spýtali, ako vyriešiť problémy chudoby, povedia, že vláda nerobí dosť preto, aby im pomohla. Študenti sa nikdy nebudú pýtať, či by viac vlády v skutočnosti tento problém neposilnilo.

Vysokoškolských študentov zaujímajú viac sociálne signalizácie, ako riešenie problémov

 

Ak ste čítali popis Privilegovaného liberála, mohli ste sa smiať nad pokrytectvom študenta, ktorý nadáva na „miliardársku triedu“, zatiaľ čo nosí bundu za $ 700 a píše na luxusnom prístroji za $ 2000 vyrobenom otrockou pracovnou silou.

Toto je ďalší aspekt vysokoškolského ľavičiarstva, ktoré svedčí o ich odporu k chudobným. Nosia predražené oblečenie a nakupujú elektroniku vyrobenú detskou pracovnou silou bez uváženia. A predsa skočia na príležitosť nalepiť si nálepku Bernieho na svoj MacBook alebo napísať 400slovný príhovor o zle kapitalizmu na Facebook. Prečo nosiť odznak Bernieho na svojej bunde skôr než sa bundy vzdať a darovať tieto peniaze na charitu?

Dôvodom je sociálny status. Samo o sebe nosenie odznaku s Berniem alebo drahejbundy poskytne určitú mieru sociálneho statusu, ale kombinovane vysiela silný signál: „Som členom dvoch kmeňov: blahobytnej skupiny, ktorá si môže dovoliť drahú bundu, a súcitnej liberálnej skupiny, ktorá chce pomáhať chudobným.“

Ďalšou metódou, ktorú v poslednej dobe používajú, aby signalizovali svoju sociálnu triedu, je zabezpečiť, aby každý v ich okolí vedel, že nenávidia Donalda Trumpa. Dokonca aj medzi konzervatívcami jediným kandidátom, ktorého otvorene podporujú, je Marco Rubio. To je preto, že je neohrozujúci, mladý a Hispánec.

Trump je ikonou pre pracujúcu triedu, a tak všetci elitárski vysokoškolskí študenti, či už liberálni či konzervatívni, musia ukázať svoj odpor k nemu. Tucker Carlson napísal -piece in Politico- presne o tejto téme: „Ak Trump vedie populistické hnutie, mnohí z jeho republikánskych kritikov sa pridali k elitárskemu. Ohováranie Trumpa je aktom triednej solidarity, viditeľnej evidencie vycibrenosti a dôkazom, že nežijete nikde v blízkosti Wal-Martu. “

Dokonca aj pre konzervatívnych vysokoškolských študentov je urážanie Trumpa formou lacného a jednoduchého sociálneho signalizovania, ktoré hovorí, „Hoci som konzervatívny, som stále členom vyššej triedy. Nie som jedným z nich. “

Vzdelané triedy potláčajú chudobné pre svoje vlastné výhody

Univerzitní študenti si sú vedomí svojej nenávisti k chudobným a túžia nižšie triedy potlačiť. Otázka, ktorá vystáva, však je, odkiaľ ich pohŕdanie prehliadanými skupinami pochádza. Odpoveďou je systém. Moc sa chce upevniť. Ale v posledných 10 rokoch naša spoločnosť upadla do egolitarianizmu.

Už nie je cool viniť ľudí za ich vlastné problémy a tak súčasné mocenské sily vykonštruovali plán, ako umožniť bohatým vysokoškolským študentom zohrať svoju úlohu. Užívajú si výhody svojej sociálnej triedy, zatiaľ čo propagujú hodnoty, ktoré sa zdajú byť súcitné a tolerantné, a predsa sú deštruktívne. Táto metóda má za cieľ zabrániť akejkoľvek zmene v systéme posilňovania sociálnych slabosťí, ktoré ho do tejto doby udržiavali.

Dvaja hrdinovia amerických študentov vysokých škôl sú Bernie Sanders a Elizabeth Warren. Títo dvaja politici získali medzi ľavičiarov obrovský vplyv pre svoje názory na triedne rozdelenie. Citáty Warrenovej, ktoré študenti veľmi radi opagujú ako papagáje, sú: „Paluba je stále naplnená v prospech tých na vrchole,“ a „Systém je zmanipulovaný“.

A od Sandersa, „Skutočnosťou je, že za posledných 40 rokov Wall Street a miliardárska trieda zmanipulovali pravidlá, aby redistribuovali bohatstvo a príjem tým najbohatším a najmocnejším ľuďom v tejto krajine.“

Táto filozofia môže byť zredukovaná do, „Nikdy nevyhráte, tak sa neobťažujte hrať“. Avšak, keď sa pozriete na výsledky študentov na elitných univerzitách, majú sklon viesť si celkom dobre. V podstate hovoria chudobným, aby sa držali späť od pracovného trhu, tak aby chudobní nikdy nevyliezli dosť vysoko na to, aby sa stali konkurentmi ich sociálnej triede.

Krátko povedané, vysokoškolsky vzdelaní ľavičiari propagujú sociálno liberálne hodnoty, aby destabilizovali rodiny, nosia symboly kapitalizmu vo forme oblečenia a prístrojov, aby dali najavo svoju sociálnu triedu, a opakovane sledujú nové stratégie, aby potlačili pracujúcu triedu a udržali tak rigidnú sociálnu štruktúru, ktorá je pre nich výhodná. Ústredným cieľom blahobytných liberálov je deprivovať pracujúcu triedu o jej túžby, a nakoniec vymazať ich názory celkom.

 

 

Preklad pôvodného textu  Why Ivy League College Liberals Hate Poor People