Doktrína USA predpokladá zničenie protivníka úderom mračna rakiet z torpédoborcov a lietadiel vypúšťaných z lietadlových lodí, ktoré má Amerika k dispozícii. Postupné zavádzanie nových systémov ruskej protivzdušnej (PVO), protiraketovej (PRO) a protilodnej (PLO) obrany, ktoré sa očakáva od budúceho roka, mení pravidlá hry.

Amerika projektuje svoju moc v prvom rade veľmi silnými zväzkami lietadlových lodí. Ich schopnosť zasiahnuť v ľubovoľnej časti sveta so silou, ktorá prevyšuje potenciál obrany väčšiny krajín sveta, robí z USA globálneho hegemóna, ktorého vôľu a záujmy nie je možné beztrestne ignorovať.

Nulová šanca prežitia

Ruské protilodné rakety P-800 Onyx a P-700 Granit s rýchlosťou 2,5 M s prezývkou „zabijaci lodí“ sú doteraz vážnou hrozbou pre každú loď a tvrdým orieškom pre systém obrany Aegis. Kódové meno rakety P-700 v klasifikácii NATO je dokonca Shipwreck (lodný vrak). V súčasnosti prebiehajú záverečné testy rakety Zirkon, ktorá rýchlosťou ďaleko predčí svojich predchodcov. Jej hyperzvukový pohon umožňuje dosahovať rýchlosť až desať M, čiže za sekundu preletí vyše 3km. Raketa letí hlboko pod úrovňou letu balistických rakiet, takže sa znižuje možnosť jej dostatočne skorej detekcie. Pri reakčnom čase aj tých najvyspelejších systémov (8-10s), je obrana prakticky nemožná. Dosah Zirkonu je okolo 500km, takže nosiče lietadiel musia zostať ďaleko za touto hranicou. Tým sa však zväčšuje vzdialenosť k možným cieľom, ktorá presahuje akčný rádius útočnej aviácie protivníka a prakticky ich vytláča z dosahu účinného útoku na ciele v Rusku.

Zirkony nebudú k dispozícii len pre námorníctvo, ale vzniknú vo variantách pre viac zložiek armády.  Od roku 2018 sa má začať ich dodávka pre existujúce plavidlá ruskej hladinovej aj podvodnej floty. Podstatnou inováciu je ich možnosť použitia v existujúcich plavidlách bez konštrukčných zásahov. Každá loď, ktorá umožňuje vypúšťať Kalibry a Onyxy bude mať možnosť vypúšťať aj Zirkony z existujúcich odpaľovacích šácht 3S-14. Naviac pri náhrade Granitov v ponorkách projektu 949 dôjde kvôli ich menšej veľkosti a revolverovému usporiadaniu v šachtách k trojnásobnému zvýšeniu kapacity rakiet z 24 na 72. Pri použití viacerých Zirkonov je nulová šanca prežitia akéhokoľvek cieľa.

Kozmos ako bojisko

Dnes prebiehajú testy rakiet nového systému protivzdušnej obrany S-500 „Prometheus“ určeného na boj s balistickými a aerodynamickými cieľmi. Jeho zavedenie sa plánuje od roku 2020. Ak bude všetko fungovať podľa avizovaných parametrov, po jeho nasadení sa stane bepredmetný americký systém protiraketovej obrany THAAD, ktorý Amerika rozmiestňuje v okolí Ruska. Rakety S-500 s dosahom do kozmickej výšky 200 km budú vedieť eliminovať aj protirakety, ktoré sú nasadené na zostreľovanie ťažkých interkontinentálnych rakiet zo stacionárnych šachiet. Zároveň bude fungovať ako analóg THAAD, t.j bude vedieť zostreľovať balistické rakety protivníka ešte v strednej fáze letu, t.j. v kozmickom priestore. Tým Amerika stratí alebo oslabí možnosť použiť štít a výrazne sa zníži aj zastrašovacia schopnosť amerického raketového meča. Aj ďalšie parametre komplexu sú hodné zmienky – aktívny dosah rakiet až 600km, schopnosť súčasne útočiť na 10 balistických cieľov do rýchlosti 7km/s (20-násobok rýchlosti zvuku) a samozrejme aj proti hyperzvukovým raketám. Jeho radary majú mať schopnosť odhaľovať aj tzv. neviditeľné ciele „stealth“.

Amerika musí reagovať

Ako vidno, kombinácia rôznych nových ruských antirakiet znižuje možnosť použiť americké ozbrojené sily ako nátlakový prostriedok, zvyšuje slobodu manévrovania Ruska a naopak obmedzuje slobodu Spojených štátov presadzovať vlastné zámery podľa vlastnej ľubovôle. Lenže základom americkej doktríny je schopnosť nikým neobmedzovaného použitia americkej sily. Kroky Ruska, ktoré zväzujú Amerike ruky sú výzvou, ktorú nemôže za žiadnych okolností ignorovať a naopak musí urobiť všetko pre jej elimináciu. Slovami klasika „Russia delenda est,“ čiže Rusko musí byť zničené

Amerika sa na možnosť vojny chystá a vidno to nielen na úsilí posilňovania armády a zvyšovania napätia po celom svete. V politickej aj ekonomickej oblasti je prekračovaná jedna červená čiara za druhou.

Politická scéna v Amerike je jednotná, že Rusko je smrteľnou hrozbou a posledné výmeny na postoch administratívy v Bielom dome, posilnenie úlohy a významu vojakov v okolí prezidenta Trumpa naznačuje zvýšenie,resp. príklon k silovým riešeniam. Vláda a Kongres Spojených štátoch svojimi krokmi a sankciami voči Rusku nedávajú žiadnu pochybnosť o tom, čo je cieľom americkej zahraničnej politiky. Ide o cielený útok na Rusko a ruské záujmy. Americký minister obrany Mattis bol v minulých dňoch na Ukrajine, kde potvrdil, že Ukrajina zrejme oficiálne dostane pre armádu smrtiace prostriedky. Neoficiálne však zbrane z USA na Ukrajina podľa všetkého už prišli. Ich použitie je dopredu zrejmé – proti Ruskom podporovaným oblastiam na Donbase, čiže je tu snaha eskalovať situáciu na ruských hraniciach. V rovnakom duchu sa ozval aj senátor McCain, ktorý vyzýva na dodávku zbraní pre Ukrajinu. Podľa jeho newspeaku dodávka zbraní „neprotirečí mierovému vyriešeniu tohto konfliktu – je to nevyhnutné na dosiahnutie tohto cieľa.

Amerika

John McCain / Greg Nash, The Hill

Ekonomická atómová zbraň

V ekonomickej oblasti došlo k použitiu atómovej zbrane voči Rusku. Ruské banky budú kvôli americkým sankciám odpojené od medzinárodného platobného systému SWIFT. Zatiaľ to budú len dve banky Ruská národná komerčná banka a Tempbanka, avšak význam tejto správy je obrovský. Amerika potvrdila svoju dominanciu nad medzinárodnými inštitúciami, ktoré doteraz tvrdili, že sú neutrálne.

V roku 2014 SWIFT odmietol podľahnúť tlaku Európskej Únie a Ameriky pri požiadavke úplne vypnúť Rusko zo SWFTu. V tlačovom  vyhlásení sa píše

Brusel 6. októbra 2014 – SWIFT a jeho akcionári dostali výzvy na odpojenie inštitúcií a celých krajín od svojej siete – naposledy Izraela a Ruska.

SWIFT je neutrálna celosvetová spoločnosť pre spoluprácu založená podľa belgického práva. Vznikla úsilím svojich členov pre ich potreby, aby sa vytvorila spoločná celosvetová transakčná služba a spoločný jazyk pre medzinárodné transakcie. SWIFT poskytuje služby pre viac ako 10 500 finančných inštitúcií a pre spoločnosti vo viac ako 200 právnych systémov na celom svete. SWIFT je kritickým poskytovateľom služieb pre finančný sektor a zohráva kľúčovú úlohu pri podpore medzinárodného obchodného styku a obchodnej výmeny.

Služby SWIFT sú navrhnuté tak, aby uľahčili dodržiavanie sankcií a iných nariadení zo strany zákazníkov, SWIFT však nebude jednostranne rozhodovať o odpojení inštitúcií od svojej siete v dôsledku politického tlaku.

SWIFT ľutuje tlak, ako aj špekulácie šíriace sa médiami, ktoré môžu ohroziť systémový charakter služieb, ktoré spoločnosť SWIFT poskytuje svojim zákazníkom po celom svete. Ako nástroj so systémovým celosvetovým charakterom nemá právomoc rozhodovať o sankciách.

Akékoľvek rozhodnutie o uložení sankcií krajinám alebo jednotlivým subjektom spočíva výhradne na príslušných vládach a príslušných zákonodarných orgánoch. Spoločnosť SWIFT funguje plne v súlade so všetkými platnými európskymi právnymi predpismi.

Spoločnosť SWIFT nebude reagovať na jednotlivé výzvy a nátlak na odpojenie finančných inštitúcií od svojej siete.

V tom období sa premiér Medvedev na tému odpojenia ruských inštitúcií, alebo celého Ruska zo SWFTu vyjadril, že to bude začiatok vojny bez akýchkoľvek mantinelov.

Budeme sledovať vývoj a ak budú rozhodnutia spravené [o blokácii SWIFTu], chcem poznamenať, že naša ekonomická reakcia a všeobecne akákoľvek iná reakcia bude bez obmedzenia,“ povedal.

Washington Post komentoval jeho slová tak, že odpálenie ekonomickej vojny a začiatok blokovania ruských subjektov povedie k reakcii Ruska, ktoré sa nebude obmedzovať len na ekonomickú oblasť. Podľa denníka  sú „vedúci predstavitelia vlád veľmi opatrní pri výbere jazyka. Keď Medvedev hovorí, že (a) reakcia nebude len ekonomická a (b) že bude „bez obmedzení“, naznačuje, že Rusko by mohlo považovať akékoľvek blokovanie prístupu ruských bánk k SWIFTu ako ospravedlnenie veľmi tvrdej eskalácie zo strany Ruska.

Deník ďalej tvrdí, že v prípade vypnutia tzo SWIFTu Rusko nepoužije atómové zbrane. Podľa neho je pravdepodobnejšie, že „Medvedev navrhuje, aby Rusko prešlo zo súčasného postoja pasívneho nepriateľstva k Západu ku kombinácii konkrétnych odvetných opatrení (možno k manipulácii s dodávkami plynu do Západnej Európy) s oveľa aktívnejšou nepriateľstvom, aké prejavil [Sovietsky Zväz] pred Pádom berlínskeho múru.

Treba však tiež pripomenúť, že informácie z roku 2014 a 2015 sa viažu k dobe, keď Rusko ku SWIFTu nemalo alternatívu. Podobne ako Čína vytvorila vlastný medzinárodný platobný systém (CIPS) ešte v roku 2015, rovnako aj Rusko prikročilo po prvých hrozbách ešte v roku 2014 k prácam na vytvorení alternatívy ku SWIFTu. Táto práca bola dokončená tento rok, keď šéfka Ruskej Centrálnej Banky (RCB) Elvíra Nabiullina oznámila, že systém náhrady je spustený, aj keď funčnosť ešte nebola v tej dobe úplne 100%.

Totálna vojna

Napriek tomu je správa o vypnutí ruských subjektov zo SWIFTu prekročením Rubikonu, je správou, že Spojené štáty začali totálnu otvorenú vojnu. Sú to kroky, ktoré boli v minulosti vždy sprevádzané aj rinčaním zbraní a použitím armády. To, že dnes ešte Amerika na Rusko neútočí raketami, neznamená, že k tomu nemôže v blízkej budúcnosti dôjsť. Čím viac však budú svoj pokus o likvidáciu ruskej suverenity odďalovať, tým to bude nebezpečnejšie a bude sa zvyšovať pravdepodobnosť odrazenia útoku a porážky Ameriky

Budúci rok 2018 sa v Rusku konajú prezidentské voľby. Námestník ministra zahraničných vecí Riabkov nepochybuje, že USA sa ako vždy budú snažiť zasahovať do ruských vnútorných vecí. Lenže uvedomiac si pozadie celej situácie, Spojené štáty sa nemusia obmedziť len na štandartné platenie mimovládok, médií a rôznych politikov. V hre je ďaleko viac a nedá sa vylúčiť ani možnosť, že čas, keď bude pozornosť Ruska orientovaná dovnútra a bude zaneprázdnené vlastnými vecami, warmongeri budú považovať za čas, kedy je možné prikročiť k akcii