Veci vyzerajú ružovo pre amerických miliardárov a milionárov, pretože akumulácia bohatstva hrá v ich prospech.V dnešnej dobe sa mimoriadne oplatí byť bohatý, najmä v USA, píše BLOOMBERG.

Po celom svete narastá počet milionárov a miliardárov spolu s hodnotou ich majetku. Aj keď sa hospodársky rast spomalil, bohatým sa darí vlastniť väčšinu svetového bohatstva.

Podľa údajov BCG vlastní aktíva v hodnote viac ako 1 milión dolárov na celom svete približne 18 miliónov domácností. Tieto domácnosti pritom predstavujú iba 1% svetovej populácie, avšak vlastnia 45% svetového bohatstva v hodnote 166,5 bilióna dolárov. Najviac je to potom v USA, a to 63%, pričom tento podiel by sa mal do roku 2021 zvýšiť na 70%.

Svetové bohatstvo „získalo impulz“ minulý rok, skonštatovala spoločnosť BCG a v rokoch 2015 až 2016 sa zvýšilo o 5,3 percenta. Očakáva sa, že  sa tento rast bude v najbližších piatich rokoch  zvyšovať na 6 percent ročne, a to ako v USA, tak aj celosvetovo. No opäť z toho môže byť väčšina pripísaná bohatým. Bohatstvo, ktoré držia všetci ostatní, len sotva rastie. Nasledujúci graf ukazuje, akým tempom by sa v ďalších štyroch rokoch malo zvyšovať bohatstvo jednotlivých majetkových tried

 

Celosvetovo BCG odhaduje, že do roku 2011 by percento najbohatších domácností malo vlastniť 50% svetového bohatstva.. Zatiaľ čo u nemilionárských domácností odhaduje BCG celosvetovo rast nižší ako 4% (v USA potom 2%), najrýchlejšie by sa malo rozširovať bohatstvo domácností vlastníkoch majetok v hodnote 20 až 100 miliónov dolárov, a to tempom vyšším ako 10% (v USA vyšším ako 9 %).Naopak relatívne vysoká rovnosť panuje v Japonsku, kde najbohatšie percento vlastní menej ako 25% národného bohatstva.

S tým, ako sú milionári a miliardári stále bohatší a bohatší, tiež globálne rastie nerovnosť. Najrýchlejším tempom sa rozdiely medzi bohatými a chudobnými zvyšujú v USA, kde sa podiel príjmov 1% najbohatších za posledných 35 rokov viac ako zdvojnásobil. V desaťročiach po druhej svetovej vojne bol pritom tento trend opačný, k čomu prispelo aj výrazne progresívne zdanenie. To sa však zmenilo v 80. rokoch, keď niekdajší republikánsky prezident Ronald Reagan daňovú záťaž bohatých výrazne znížil. Došlo tiež k oslabeniu vplyvu odborov a k rozvoju akciových trhov, čo bohatým umožnilo bohatnúť rýchlejšie.

V USA žije približne 40% svetových milionárov a miliardárov. Momentálne okolo 7 miliónov Američanov vlastní viac ako 1 milión dolárov a BCG očakáva 10,4 milióna milionárov a miliardárov v Spojených štátoch do roku 2021. To je ročná miera rastu 8 percent, alebo inak povedané okolo 670 000 nových milionárov každý rok.

Milionári sú oveľa zriedkavejší vo zvyšku sveta ako v USA, kde 5,7% všetkých domácností vlastní viac ako 1 milión dolárov v aktívach. Jedinými krajinami s vyššou koncentráciou milionárov sú oveľa menšie krajiny, ako je Bahrajn, Lichtenštajnsko a Švajčiarsko, väčšinou s reputáciou ako raj pre bohatých.

Druhý najvyšší počet milionárov má Čína, kde ich žije okolo 2,1 milióna, pričom celkový počet obyvateľov je štvornásobný než v Amerike. To opäť značí vysoký nepomer.