Do Kongresu Spojených štátov prišiel návrh zákona z dielne republikánskej strany, ktorý odstaví od pomoci Washingtonu krajiny hlasujúce proti USA v OSN. Komentátori hodnotia tento zákon ako nástroj, ktorým by sa vytvorili vazalské štáty, poslušne nasledujúce vôľu USA.

Ako uvádza portál Heise, takýto zákon by podkopal akýkoľvek nárok USA viesť slobodný svet ako modelovú demokraciu, ktorá vždy presadzuje vlastné záujmy na hodnotách slobody a demokracie.

Návrh zákona hodnotí krajiny podľa percentuálneho podielu hlasovania na poslednom Valnom zhromaždení a hlasovaniach v Bezpečnostnej rade OSN. Ak klesne podpora stanoviska zástupcu krajiny pod 50% stanovísk USA, krajina bude zbavená akejkoľvek podpory USA.  Podľa rakúskeho Contra Magazinu, je to  otvorené politické odhodlanie vytvoriť systém, kde budú hlasovať vazalské štáty a potrestá tie krajiny, ktoré neplnia americká želania.

V skutočnosti zákon nemá veľkú šancu prejsť. Louie Gohmert, zástupca Texasu, ktorý zákon predložil (mimochodom má nemecké imigrantské pozadie) je známy svojimi občas veľmi divnými názormi. Je sympatizantom hnutia Tea Party, ktoré vzniklo počas mandátu prezidenta Obamu ako pravicovo nacionalistické hnutie a Republikánsku stranu tlačí prudko doprava.

V každom prípade sa Gohmert domnieva, že je dobré zdisciplinovať štáty, ktoré nepodporujú záujmy Washingtonu.

vazalské štáty

Vlajky pred budovou OSN v New Yorku / Wikipedia commons

Podľa Contra Magazin ide v skutočnosti o „otvorenú politickú výzvu na vytvorenie systému vazalských štátov„, keďže veľké množstvo krajín na svete závisí od finančných alebo vojenských vzťahovs s USA.

Americké ministerstvo zahraničia dlhodobo podrobne sleduje hlasovania v OSN. Na základe tejto štatistiky vyhodnocuje, ktoré krajina vykonáva svoju voľbu v súlade s vôľou v Spojených štátoch, a ktoré sú proti nej. Napríklad rozhodnutia Veľkej Británie sa zhodujú s americkými rozhodnutiami na 84, 9% a Nemecka na 79,5%.

Okrem toho Washington sleduje podobné štatistiky aj čo sa týka rezolúcií o Izraeli. To jasne naznačuje, že politika USA a Izraela sú vzájomne koordinované.

Účelom návrhu zákona o zodpovednosti za hlasovanie v OSN je fakticky trestať tie štáty, ktoré sú v OSN proti pozíciám Američanov. Takto sa zákonodarcovia USA pokúšajú ustanoviť v Organizácii Spojených národov totálnej americkú diktatúru.

Dokonca aj keď tento návrh zákona nebude prijatý, ukazuje to veľmi podivnú úroveň názorov na demokraciu v USA. Zákon, ktorý by v Európe nemohol byť nikdy predložený, dokumentuje, že myslenie amerických zákonodarcov sa posunulo do polohy direktívneho imperiálneho postoja. Amerika si zvykla na úlohu globálneho hegemóna a tejto úlohy sa nechce vzdať za žiadnu cenu