Aktuálne sme o súdnom procese s Milanom Mazurekom písali aj v tomto článku

V tomto procese ide o zachovanie základnej občianskej hodnoty – slobody slova.

Súdny proces začal po  9:00. Hluk z demonštrácie „Za slobodu slova“ je počuť aj v súdnej miestnosti.

Prokurátor prišiel obklopený ochrankou, sudca zakázal fotenie v súdnej sieni.

Pred súdom vypovedal svedok obžaloby, príslušník rómskej národnostnej menšiny. Z jeho výpovede však vychádza Milan Mazurek veľmi dobre, svedok uvádza, že obžalovaný v minulosti sa smerom k rómskej komunite nechoval nepriateľsky. Svedok odpovedá jasne a stručne, bez zbytočného rozvádzania témy a tak výpoveď svedka bola hotová o 10:15.

Svedok uviedol, že jeho osobne sa slová Milana Mazureka vôbec nedotkli, nepovažuje ich za adresované mu osobne ani myslené všeobecne na rómsku komunitu.

Milan Mazurek vyhlásil, že v žiadnom prípade nehádže všetkých Rómov do jedného vreca, vyrastal spolu s nimi, aj so svedkom obžaloby. Jeho slová v rádiu boli smerované vyložene na asociálne komunity, nie na Rómov všeobecne. (pozn. rovnako to vnímal aj autor týchto riadkov, ktorý si niekoľkokrát pustil reláciu zo záznamu).

K účastníkom demokracie za slobodu slova sa prihovoril poslanec NRSR Ján Mora.

Česká speváčka Olivie Žišková naozaj prišla podporiť demonštráciu Za slobodu slova a jej účastníkom aj zaspievala. Je pieseň Evropo dýchej sa stala hitom. Stúpenci islamizácie Európy ju následne chceli umlčať právnymi krokmi, čo môže byť motívom, prečo dnes osobne podporila Milana Mazureka.

V sále sa dostala k slovu obhajoba, ktorá je zjavne dobre pripravená na pojednávanie. Spochybňuje svedka Čupku, ktorý v článku pre  DenníkN podľa nej klamal  a zavádzal. V tejto veci sa obhajoba cíti dôkazovo silná a preto svedok už obdržal v tejto veci predžalobnú výzvu,

V ďalšom kroku obhajoba spochybnila nezávislosť prizvaného súdneho znalca Maxa Steuera. Ako dôkaz predložila starší článok menovaného, v ktorom jasne vyjadril svoje jednostranné postoje k politickej a spoločenskej situácii.

O 13:30 pojednávanie pokračovalo záverečnými vystúpeniami strán. Ako prvý vystúpil žalujúci špeciálny prokurátor. Jeho vystúpenie pôsobí na ľudí v miestnosti veľmi nepresvedčivo, zaujato, demagogicky.

Obhajoba v záverečnej reči označila obžalobu Milana Mazureka za nezákonnú. Poukázala  na pochybenia vyšetrovateľov v prípravnom konaní, pochybenia prokurátora i súdneho znalca. Obhajoba predkladá všetky rozpory v tvrdeniach vyšetrovateľov a prokurátora. Namieta na skutočnosť, že pri nejednoznačných dôkazoch sa aspekty v prospech obžalovaného vôbec nepoužívali. Dôkazy obžaloby označila len za domnienky.

Je to čisto odborná téma, pre verejnosť v miestnosti málo zrozumiteľná a tak sa všeobecne čaká sa na záverečnú reč Milana Mazureka.

Tá prišla o 16:00 a Milan Mazurek je vo forme, dobre pripravený.

16:20 sudca uznal Milana Mazureka vinným, test je pokuta 5000 €, v prípade jej nezaplatenia 6 mesiacov odňatia slobody.