Vyberte položku Stránka

Ako sa robí propaganda

Ako  sa robí propaganda

Naše médiá žiaria od šťastia, keď môžu priniesť niečo negatívne z Putinovho Ruska, alebo Trumpovej Ameriky. V skutočnosti Trumpova popularita rastie a protestné nálady v Rusku akosi nevidieť.

Najnovší prieskum Všeruského centra výskumu verejnej mienky (VCIOM) zaznamenal rekordný pokles osobnej popularity Vladimíra Putina na 32%. To komentujú naše médiá pomaly ako koniec Putinovej éry.

Aká je pravda?

V skutočnosti si však treba pozrieť aj iné čísla. Popularita Putina ako osoby nebola nikdy príliš vysoká, držala sa niečo nad 50%. Zároveň nedôvera voči jeho osobe bola a stále je veľmi nízka.

Najvyššiu hodnotu nedôvery Putin dosiahol len 7,9% a dnes je ešte nižšia. Index dôvery, t.j. rozdiel medzi dôverou a nedôverou je u Putina suverénne najvyšší zo všetkých politikov. Západnými médiami do neba vynášaný opozičný politik Navaľnyj má ZÁPORNÝ index dôvery, .t.j. nedôveruje mu viac ľudí ako dôveruje, pričom on sám sa pohybuje úplne na okraji záujmu ľudí.

Za pripomenutie stojí, že v Rusku má najnižší index dôvery premiér Medvedev. Jemne povedané, je to najmenej obľúbený ruský politik. Svojim spôsobom si premiér odnáša následky nepopulárnych opatrení a prezident, ktorý má na starosti formuláciu zahraničnej a bezpečnostnej politiky zbiera benefity z tejto politiky.


Dôležitým číslom je spokojnosť Rusov s prácou prezidenta. Je to iný typ prieskumu, kde sa berie pozícia prezidenta nezávisle od osoby Putina.

Toto číslo sa pohybuje konštantne omnoho vyššie. Aj keď v minulosti to bolo omnoho lepšie, spokojnosť presahovala 80%, dnešné číslo skoro 65% je pre mnohé hlavy štátov na Západe nedosiahnuteľným snom.

Index spokojnosti (t.j. rozdiel medzi spokojnosťou a nespokojnosťou) s výkonom práce prezidenta je vyše 38% a v poslednej dobe opäť stúpa.

Nespokojnosť a dôvera

Za pozornosť pri hodnotení práce našich propagandistov stoja ešte dva prieskumy.

Jednak je to protestný potenciál ruskej spoločnosti, t.j. ochota zúčastniť sa alebo podporiť nejaké protesty. Tento protestný potenciál má už skoro 20 rokov prakticky stabilnú úroveň okolo jednej tretiny ruskej spoločnosti.

Hovorí to, že nespokojnosť tu síce je, ale má stabilný charakter. Ak doteraz Rusi nebojovali s vládou a intenzívne neprotestovali proti spôsobu organizácie riadenia spoločnosti, nie je možné očakávať žiadnu zmenu. A skutočne tu nepomôže ani vyplakávanie našich médií nad zlým Putinom. Rusi majú vládu nad ktorou síce časť spoločnosti šomre, ale dvom tretinám viac-menej vyhovuje.

Druhým prieskumom VCIOM, ktorý si treba všimnúť, je dôvera voči spoločenským inštitúciám, hlavne armáde, cirkvi a opozícii. Armáda má v Rusku neskutočne vysoký kredit, vidno, že Rusi považujú armádu za ochrankyňu vlasti a sú ochotní akceptovať výdavky na jej podporu. Význam úroveň dôvery má aj cirkev. Index dôvery armády (rozdiel medzi dôverou a nedôverou) je obrovský – dosahuje 77% a u cirkvi index prekračuje 50%.

Na druhej strane je protipólom index dôvery opozície. Ten preráža záporné dno s minusom 12%. Ak sa teda opoziční politici v Rusku stretávajú s obrovskou nedôverou, protestná nálada v Rusku sa nemení, opäť sa nedá očakávať, že nastanú výrazné zmeny. Naviac, vláda sa opiera o armádu a cirkev, t.j. o inštitúcie, ktorým absolútna väčšina Rusov dôveruje.

A to je celá pravda o konci Putina. Žiadny sa nekoná a ani konať nebude…

O autorovi

Príspevky za Február

Pin It on Pinterest

Share This