Aj rozvod môže byť šťastnou udalosťou.
Poučenie: nikdy nestrácaj nádej 😀