Vyberte položku Stránka

Ach, tie okupácie (vtip) Radšej neporovnávajme, inak pri niektorých položkách vzniknú paradoxy. Pri nemeckej…

Ach, tie okupácie (vtip)

Radšej neporovnávajme, inak pri niektorých položkách vzniknú paradoxy.

Pri nemeckej okupácii Československa sme prišli o zlato, Nemci si prevzali banky aj fabriky a my Slováci ako súčasť Veľkonemeckého impéria, sme museli bojovat so židoboľševikmi v Sovietskom zväze (Rusku).

Za sovietskej (ruskej) okupácie sa nám vrátilo zlato, postavili sme fabriky, ktoré sme vlastnili, so Sovietmi (Rusmi) sme postavili v Prahe metro, atómové elektrárne a ani do Afganistanu sme nemuseli.

No a za demokracie, keď (zatiaľ) nie je ešte podpísaná okupačná zmluva, sme prišli o zlato, fabriky, družstvá, montovne nám nepatria, na zbrojenie dávame už skoro 2% HDP, museli ísť už 3x do vojny a vraj sa máme chystať na štvrtú s Rusmi 😀

O autorovi

Príspevky za Február

Pin It on Pinterest

Share This