Ach, tie okupácie (vtip)

Radšej neporovnávajme, inak pri niektorých položkách vzniknú paradoxy.

Pri nemeckej okupácii Československa sme prišli o zlato, Nemci si prevzali banky aj fabriky a my Slováci ako súčasť Veľkonemeckého impéria, sme museli bojovat so židoboľševikmi v Sovietskom zväze (Rusku).

Za sovietskej (ruskej) okupácie sa nám vrátilo zlato, postavili sme fabriky, ktoré sme vlastnili, so Sovietmi (Rusmi) sme postavili v Prahe metro, atómové elektrárne a ani do Afganistanu sme nemuseli.

No a za demokracie, keď (zatiaľ) nie je ešte podpísaná okupačná zmluva, sme prišli o zlato, fabriky, družstvá, montovne nám nepatria, na zbrojenie dávame už skoro 2% HDP, museli ísť už 3x do vojny a vraj sa máme chystať na štvrtú s Rusmi 😀